Happy new year to all of you!

“May we all have a vision, now and then,

of the world where every neighbor is a friend.

May we all have our hopes our wills to try

if we don’t we might as well lay down die.

You and I… “

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.