May the magic of Christmas fill your home with joy and peace – and put all troubles we have been through this year out of sight!

“It’s the most wonderful time of the year

With the kids jingle belling

And everyone telling you to be of good cheer

It’s the most wonderful time of the year

 

It’s the hap-happiest season of all

With those holiday greetings and gay happy meetings

When friends come to call

It’s the hap-happiest season of all.”

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.