Khoá học L&D - Certified Talent Development & Learning Professional (CTLP)

Khóa học L&D nghiên cứu chuyên sâu các phương pháp Training, Learning and Development tân tiến nhất cho chuyên viên nhân sự & đào tạo trong thời đại hiện nay – do 2 chuyên gia Đào tạo nhân sự hàng đầu của ITD phụ trách.

Nội dung

Những biến động nhanh chóng của thế giới ngày nay đã và đang đặt ra vô số cơ hội – cũng như thách thức – cho công tác phát triển nhân tài và con người. Cụ thể, bộ phận nhân sự được yêu cầu phải đưa ra những phương pháp tiếp cận mới, tiên tiến để theo kịp thay đổi của thời đại, hình thành chiến lược tập trung, liên tục phát triển và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

“Công tác phát triển nhân tài cần được thay đổi như thế nào để thúc đẩy thành công của doanh nghiệp trong tương lai?”

Giới thiệu khóa học L&D CTLP

giới thiệu khóa học L&D CTLP

Khi hoạt động phát triển nhân tài (Talent development) dần chuyển sang chú trọng vào nuôi dưỡng năng lực học tập, các chuyên gia đào tạo (training) cũng đồng thời phải tự trang bị cho mình những năng lực mới. Bằng cách này, đội ngũ nhân tài của doanh nghiệp – với sự hỗ trợ từ các cố vấn học tập, coach và mentor – sẽ được trao quyền để trở nên tự chủ hơn trong công tác phát triển kỹ năng.

 • Trong tương lai, công việc, người lao động, môi trường công sở và bên ngoài nơi làm việc truyền thống sẽ trải qua những biến đổi như thế nào?
 • Làm thế nào để nhà lãnh đạo có thể xây dựng một môi trường làm việc mà trong đó, mọi người có cơ hội học hỏi hiệu quả trong quá trình làm việc – cũng như khi đón đầu với những thay đổi và thách thức mới?

Tất cả những vấn đề trên đây sẽ được giải đáp trong khóa học L&D Chứng chỉ Chuyên gia Phát triển nhân tài & Đào tạo (Certified Talent Development & Learning Professional – CTLP) của ITD.

Lưu ý: Chương trình được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đối tượng tham dự khóa học L&D

đối tượng tham dự khóa học L&D CTLP

Khóa học L&D Certified Talent Development & Learning Professional (CTLP) được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn cần thiết cho các đối tượng sau đây:

 • Chuyên gia Phát triển nhân tài.
 • Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển (Learning and Development).
 • Quản lý và Giám đốc điều hành cấp cao.
 • Trưởng phòng Nhân sự và Chuyên viên.

Mục tiêu khóa học L&D CTLP

mục tiêu khóa học L&D CTLP

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có thể:

 • XÁC ĐỊNH các xu hướng chính đang định hình tương lai của người lao động, công việc, môi trường làm việc và môi trường làm việc.
 • ĐỊNH NGHĨA nhân tài là gì, và tầm quan trọng của các định nghĩa khác nhau đối với việc định hình các chương trình phát triển tài năng.
 • KHÁM PHÁ các chương trình phát triển tài năng thay thế và phương pháp tiếp cận mới trong hoạt động phát triển con người.
 • THỐNG NHẤT chương trình phát triển nhân tài với các mục tiêu và định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
 • NGHIÊN CỨU mô hình ADDIE – Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Thực hiện và Đánh giá (Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate) làm định hướng cho chiến lược phát triển tài năng.
 • XÂY DỰNG sức mạnh của tổ chức và cá nhân để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
 • ĐIỀU CHỈNH kế hoạch phát triển nhân tài dựa trên lý thuyết khoa học thần kinh (neuroscience).
 • CHUYỂN HƯỚNG trọng tâm chương trình phát triển tài năng từ học tập sang hiệu suất.
 • ỨNG DỤNG chiến lược phát triển nhân tài theo mô hình 70-20-10 và đánh giá hiệu quả mang lại.
 • XEM LẠI hệ thống tiêu chí đánh giá cần thiết – bao gồm ROI.
 • ÁP DỤNG biện pháp đánh giá thời gian triển khai và mức độ sẵn sàng.
 • LỒNG GHÉP hoạt động huấn luyện (coaching) và cố vấn (mentoring) trong chiến lược phát triển nhân tài.
 • TÌM HIỂU phương pháp phát triển “hệ sinh thái” học tập và micro-learning.
 • PHÂN TÍCH năng lực và khả năng học tập trong công việc trên thực tế.

Nội dung khóa học L&D CTLP

Khóa học L&D Chuyên gia Phát triển nhân tài & Đào tạo (Certified Talent Development & Learning Professional – CTLP) được thiết kế dựa trên nền tảng tổng hợp của 2 chương trình đào tạo quản trị nhân sự trước đây của ITD:

Khóa học Quản lý nhân tài kế nhiệm (Certificate in Talent, Competency Succession Management)
Khóa học Train the Trainer - Certified Training Professional (CTP)
nội dung khóa học L&D CTLP

1. Xu hướng chuyển đổi trong tương lai của hoạt động phát triển nhân tài

 • Các xu hướng chính định hình tương lai của người lao động, công việc, môi trường làm việc và môi trường làm việc.
 • Định nghĩa về nhân tài và tại sao các định nghĩa khác nhau lại quan trọng trong việc định hình các chương trình phát triển tài năng.
 • Phương pháp đảm bảo sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý cho các chương trình phát triển nhân tài.
 • Các xu hướng quan trọng định hình tương lai của hoạt động phát triển nhân tài – và tại sao cần có các phương pháp tiếp cận mới.

2. Thống nhất công tác phát triển nhân tài với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

 • Quy trình từng bước điều chỉnh chương trình phát triển nhân tài dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 • Xây dựng khung phát triển tài năng.
 • Ứng dụng lý thuyết khoa học thần kinh (neuroscience) vào hoạt động phát triển tài năng.
 • Giám sát quá trình chuyển đổi các chương trình phát triển tài năng từ môi trường học tập sang làm việc – bao gồm chuyển tiếp gần (ngay sau khi học) và chuyển tiếp xa (ứng dụng sáng tạo nội dung học tập vào công việc).
nội dung khóa học L&D CTLP

3. Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ chiến lược phát triển nhân tài

 • Định nghĩa các thuật ngữ chính trong L&D: Tổ chức học tập (learning organizations), môi trường học tập (learning climate) và tốc độ / năng lực học tập (learning agility/ competence).
 • Xác định và loại bỏ các rào cản đối với hoạt động học tập trên thực tế.
 • Mô hình học tập trong công việc và micro-learning.
 • Đánh giá năng lực và khả năng học tập trong công việc thực tế.
 • Thảo luận về năng lực của người học.
 • Chiến lược tăng cường mức độ tương tác của người học.

4. Xây dựng đội ngũ phụ trách phát triển nhân tài – đáp ứng các thử thách trong hiện tại & tương lai

 • Tổng quát về hoạt động training và ứng dụng trong việc chuyển đổi công tác phát triển tài năng của doanh nghiệp.
 • Các năng lực tối quan trọng của một chuyên gia L&D – phát triển nhân tài trong tương lai.
 • Đánh giá nhu cầu phát triển của cá nhân so với năng lực của chuyên gia phát triển nhân tài trong tương lai.
 • Vai trò hằng ngày của người quản lý trong phát triển nhân tài.
 • Chuyển đổi chuyên gia phát triển tài năng thành cố vấn học tập.
nội dung khóa học L&D CTLP

5. Nghiên cứu mô hình ADDIE

 • Tổng quan về công nghệ 4.0, các mô hình làm việc mới nổi và yêu cầu cập nhật kỹ năng liên tục.
 • Lý thuyết hiện đại về hoạt động học tập.
 • Mô hình ADDIE qua các năm – tiến tới Học tập 4.0.
 • So sánh ADDIE với các mô hình thiết kế khác như SAM.
 • ADDIE nên được điều chỉnh hay thay thế?
 • Chuyển từ Thiết kế Giảng dạy (Instructional Design) sang Thiết kế Học tập (Learning Design).

6. Phân tích

 • Những phương pháp thực hành hiện tại trong Phân tích nhu cầu có đáp ứng mô hình Học tập 4.0 không?
 • Giải quyết các vấn đề hiện tại cũng như nhu cầu nhân tài trong tương lai của doanh nghiệp.
 • Dự đoán các nhu cầu trong tương lai và có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
 • Làm thế nào để biết điều gì sắp xảy ra?
 • Phân tích yêu cầu về nhân tài như một lợi thế cạnh tranh quan trọng.
 • Áp dụng phân tích tổng hợp dữ liệu hiệu suất làm công cụ dự đoán.
nội dung khóa học L&D CTLP

7. Thiết kế & phát triển chương trình học tập

 • Thiết kế chương trình học tập cho các kỹ năng trong tương lai.
 • Hướng dẫn các nguyên tắc thiết kế và phát triển – lấy người học làm trung tâm.
 • Học viên với tư cách là người đồng thiết kế, đồng phát triển.
 • Từ thiết kế tập trung vào nội dung – đến tập trung vào trải nghiệm.
 • Xây dựng hệ sinh thái học tập dựa trên mô hình 70-20-10.
 • Nghiên cứu tình huống.
 • Học tập trong dòng chảy của công việc và phát triển các bài học vi mô.
 • Từ LMS đến LXP (Nền tảng Trải nghiệm Học tập).
 • Năng lực phát triển được hỗ trợ bởi công nghệ mới.
nội dung khóa học L&D CTLP

8. Tiến hành & Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo

 • Xu hướng triển khai đào tạo, F2F truyền thống giảm dần.
 • Xu hướng làm việc online từ xa yêu cầu các giải pháp học tập từ xa trên nền tảng trực tuyến.
 • Báo cáo về E-Learning.
 • AI hỗ trợ quản lý hoạt động học tập.
 • Ứng dụng AR và VR trong trải nghiệm học tập.
 • Học sâu dài hạn và học tập vi mô ngắn hạn.
 • Vai trò hỗ trợ tư vấn cho L&D (Learning and Development) trong quá trình thực hiện.
 • Khung 6 cấp độ mới để đánh giá mô hình học 70-20-10.
 • Xem lại “các cấp độ đánh giá” để tạo “lưới đánh giá” các tiêu chí cần thiết – bao gồm ROI.
 • Coaching và mentoring trở thành đầu mối liên hệ chính trong mô hình 70-20-10.
 • Đánh giá nỗ lực và kết quả của công tác huấn luyện và cố vấn.
 • Áp dụng các biện pháp thực tế: thời gian triển khai và mức độ sẵn sàng cho việc triển khai.
nội dung khóa học L&D CTLP

9. Tổng kết & Bài tập

 • Tóm tắt lại nội dung chính của khóa học.
 • Dự án Capstone.

Sau khi kết thúc khóa học L&D Chứng chỉ Chuyên gia Phát triển nhân tài & Đào tạo (Certified Talent Development & Learning Professional – CTLP), học viên sẽ cần chuẩn bị một bản báo cáo cho cấp trên của mình – với nội dung bao gồm:

 • Nội dung học tập từ chương trình.
 • Đề xuất sáng kiến thay đổi / chuyển đổi hoạt động kinh doanh và tầm quan trọng của những thay đổi này với doanh nghiệp.
 • Chiến lược thực hiện.
 • Kế hoạch đánh giá.

Học viên hoàn thành đủ mọi yêu cầu cần thiết sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận đã hoàn tất khóa học – do ITD World phối hợp cùng Rothwell & Associates đồng trao tặng.

Giới thiệu giảng viên khóa học L&D CTLP

william j rothwell

TS. William J. Rothwell là Chủ tịch của Tập đoàn Rothwell and Associates – đồng thời là Giáo sư Phát triển Nguồn nhân lực tại Đại học Pennsylvania. Ông đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý Hiệu suất và Nhân sự. Trong quá trình làm việc, ông đã tham gia biên tập và xuất bản cho tổng cộng hơn 150 đầu sách về Quản trị nhân sự.

mario aquino del castillo

TS. Mario Aquino del Castillo là chuyên gia Đào tạo & Phát triển, Quản lý Hiệu suất, Lãnh đạo và Huấn luyện (Coaching) với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông là giảng viên được chứng nhận cho Chương trình ‘Developing the Leader within You’ – đồng thời là nhà thiết kế chính của khóa học Train the Trainer Chuyên gia đào tạo được cứng nhận (Certified Training Professional – CTP) của ITD World.

Thời gian & Chi phí

Khai giảng: 06/05/2024

Lịch học:

 • 06-09/05
 • 15-17/05
 • 28-29/05

Phí: 2800 USD/ pax (ưu đãi phí cho những ai đăng ký sớm 1 tháng trở lên – hoặc đăng ký nhiều người một lúc)

Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam qua số điện thoại 028 3825 8487/ 091 3105 269, hoặc điền form thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết về khóa học L&D CTLP – cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn và các giải pháp đào tạo khác.

ITD World Vietnam

Học viện Đào tạo & Phát triển ITD World (Institute of Training & Development)trung tâm đào tạo lãnh đạo và coaching đạt chuẩn ISO 9001:2000 – với hơn 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

ITD World chuyên cung cấp các khóa đào tạo Lãnh đạo và Coaching chất lượng cao – được xây dựng bởi đội ngũ hơn 100 chuyên gia hàng đầu thế giới – cùng các giải pháp Phát triển nhân sự toàn diện, nhằm tạo nền tảng thay đổi đột phá cho cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Khách hàng của ITD

Trở thành chuyên gia L&D chuẩn quốc tế ngay hôm nay

Đăng ký nhận tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới.