Cải thiện Hiệu suất Con người (Achieving KPIs with Human Performance Improvement)

Nghiên cứu lý thuyết và phương pháp cải thiện hiệu suất làm việc của con người – làm cơ sở xây dựng kế hoạch chiến lược đạt KPI doanh nghiệp.

Nội dung

Giới thiệu chương trình

Khóa đào tạo Cải thiện Hiệu suất Con người (Achieving KPIs with Human Performance Improvement) của TS. Rothwell được thiết kế nhằm trang bị cho người học kiến thức toàn diện về Cải thiện Hiệu suất Con người (Human Performance Improvement – HPI). Khóa học là lựa chọn thích hợp cho các nhà lãnh đạo tương lai – nhằm phát triển những năng lực nâng cao cần thiết để phân tích hiệu suất của con người, lựa chọn, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá hiệu quả. Đây là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc Hiệu suất cao (High Performance Workplace – HPW), liên tục đạt được các Chỉ số Hiệu suất chính (KPI).

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất chương trình, người học sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Định nghĩa thế nào là Môi trường làm việc Hiệu suất cao (High Performance Workplace – HPW).
 • Mô tả các bước đánh giá hiệu suất của tổ chức.
 • Thảo luận về các cách cải thiện hiệu suất ở nơi làm việc.
 • Định nghĩa Hiệu suất và các Chỉ số Hiệu suất chính (KPI) – đồng thời mô tả các yếu tố ảnh hưởng chính.
 • Định nghĩa hoạt động Cải thiện Hiệu suất Con người (Human Performance Improvement – HPI) và Tư vấn Hiệu suất (Performance Consulting).
 • Hiểu rõ mối liên hệ giữa HPI, KPI và HPW.
 • Mô tả các vai trò chính, mô hình năng lực, kết quả công việc của HPI và Tư vấn Hiệu suất, thảo luận cách áp dụng những yếu tố trên để đạt được KPI và xây dựng môi trường làm việc Hiệu suất cao.
 • Xác định các lĩnh vực mà người học có nhu cầu phát triển trong HPI, đồng thời thảo luận cách đáp ứng những nhu cầu đó bằng cách tiếp cận từng bước có hệ thống.
 • Xem xét và áp dụng các phương pháp tiếp cận trong phân tích các vấn đề về hiệu suất của con người – các cơ hội cải thiện hiệu suất và cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ làm suy giảm hiệu suất.
 • Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiếp cận để lựa chọn, lập kế hoạch và thực hiện các can thiệp HPI thích hợp.
 • Xem xét và áp dụng các phương pháp tiếp cận đo lường và đánh giá kết quả của nỗ lực nhằm đạt được KPI và xây dựng HPW.
 • So sánh các phương pháp thực hành và triết lý của Tư vấn HPI và Phát triển tổ chức (OD).
 • Phát triển kế hoạch hành động cá nhân để phân tích, lựa chọn, lập kế hoạch và thực hiện can thiệp – nhằm cải thiện hiệu suất của con người trong môi trường doanh nghiệp.
 • Sử dụng bộ công cụ HPI-KPI-HPW để hỗ trợ việc thực hiện các dự án hành động tại nơi làm việc.
Khóa đào tạo Cải thiện Hiệu suất Con người (Achieving KPIs with Human Performance Improvement)

Đối tượng tham dự

 • CEO, COO.
 • Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Trưởng các Phòng ban.
 • Quản lý cấp cao và Giám đốc điều hành phụ trách về KPI thông qua phát triển con người và cải tiến hiệu suất.

Phương pháp học tập

Hội thảo tương tác, giải đáp thắc mắc và hoạt động nhóm.

Nội dung chương trình

1. Tổng quan về môi trường làm việc Hiệu suất cao (High Performance Workplace – HPW)

 • Định nghĩa HWP.
 • Các bước đánh giá hiệu suất doanh nghiệp.
 • Phương pháp cải thiện.

2. Hiệu suất và KPI là gì?

 • Định nghĩa thuật ngữ.
 • Mối quan hệ giữa hiệu suất và chiến lược.
 • KPIs liên quan như thế nào đến Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)?
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và KPI.

3. HPI và Tư vấn Hiệu suất là gì – Sự khác biệt so với Đào tạo và Phát triển

 • Định nghĩa HPI và Tư vấn Hiệu suất.
 • Xem xét các cách tiếp cận đối với thiết kế chương trình Đào tạo và Phát triển.
 • Đánh giá vai trò của năng lực và kết quả đầu ra cần thiết cho HPI và Tư vấn hiệu suất – So sánh với năng lực cần thiết để đào tạo và phát triển.
 • Xác định mối liên hệ giữa HPI với việc đạt được KPI và xây dựng HPW.

4. Áp dụng mô hình HPI vào môi trường doanh nghiệp

 • Xác định các lĩnh vực mà người học có nhu cầu phát triển trong HPI.
 • Thảo luận về cách đáp ứng những nhu cầu đó bằng cách tiếp cận từng bước có hệ thống.
 • Những bước tiến mới đây trong lĩnh vực HPI.

5. Phân tích hiệu suất là gì & Ứng dụng?

 • Định nghĩa các thuật ngữ phân tích hiệu suất (Performance Analysis) và phân tích nguyên nhân (Cause Analysis).
 • Mô tả mô hình phân tích hiệu suất.
 • Nghiên cứu điển hình về mô hình

6. Các giải pháp / can thiệp thích hợp được lựa chọn và thực hiện như thế nào?

 • Định nghĩa hoạt động can thiệp.
 • Các loại can thiệp cải tiến hiệu suất.
 • Phương pháp tiếp cận để lựa chọn biện pháp can thiệp.
 • Phân biệt vấn đề với triệu chứng.
 • Tầm quan trọng của Quản trị thay đổi và Chiến lược Truyền thông trong Tư vấn hiệu suất.
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược thay đổi và truyền thông thích hợp.

7. Hiệu suất được đo lường như thế nào? “Phân tích nguồn nhân lực” có ý nghĩa gì?

 • Định nghĩa & Phân biệt đo lường với đánh giá.
 • Giới thiệu các phương pháp đo lường.
 • Thiết lập đường cơ sở.
 • Đo lường trong/sau quá trình can thiệp.
 • Phản hồi kết quả và duy trì động lực thay đổi.

8. Các can thiệp được đánh giá như thế nào?

 • Định nghĩa đánh giá.
 • Tầm quan trọng của việc đánh giá.
 • Các phương pháp đánh giá — ROI hay thẻ điểm?

9. Phát triển Tổ chức là gì – So sánh với Tư vấn Cải thiện hiệu suất

 • Định nghĩa.
 • Nghiên cứu điển hình.

10. Áp dụng vào thực tiễn

 • Giới thiệu Mô hình Học tập Hành động.
 • Giới thiệu Hoạt động ứng dụng.
 • Lập kế hoạch hành động.
Khóa đào tạo Cải thiện Hiệu suất Con người (Achieving KPIs with Human Performance Improvement)

Đăng ký tư vấn

Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam theo mẫu đơn dưới đây, hoặc gọi vào số điện thoại 028 3825 8487 để được hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ về chương trình học và các gói ưu đãi khác.

VÌ SAO CHỌN ITD?

Vì sao chọn ITD World

Khóa đào tạo khác

Chứng chỉ Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Certified Human Resource Business Partner – CHRBP)

Certified Human Resource Business Parnter (CHRBP)

Khóa học Nhân sự Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) được thiết kế để nâng cao năng lực đóng góp vào chiến lược doanh nghiệp của bộ phận Nhân sự. Phù hợp cho những chuyên viên Nhân sự mong muốn trở thành Đối tác chiến lược kinh doanh (HRBP).

Tìm hiểu thêm

Certified Training Professional

Chứng chỉ Certified Training Professional (CTP)

Chứng chỉ CTP do ARTDO International phối hợp với ITD World phát triển, được Liên hiệp quốc (UN), Human Resource Development Fund (HRDF) và nhiều tổ chức quốc tế uy tín khác tin tưởng chọn làm “tiêu chuẩn vàng” cho bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D) của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao (Certificate in Performance Coaching – CPC)

Certificate in Performance Coaching (CPC)

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao Certificate in Performance Coaching (CPC) được thiết kế dành riêng cho cấp quản lý và lãnh đạo có nguyện vọng phát triển chuyên sâu kỹ năng coaching. Trang bị tư duy và 7 kỹ năng coaching cần thiết nhằm phát huy tối đa tiềm năng nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo lãnh đạo - quản trị in house (ITD World Vietnam)

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Song song với các khóa đào tạo “Public”, ITD Vietnam cũng tổ chức những chương trình đào tạo in-house – được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bản tin ITD Vietnam

Cập nhật các tin tức mới nhất về Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cùng các chương trình đào tạo & hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới.