Nội dung dưới đây được biên dịch từ điều khoản sử dụng bản tiếng Anh của Học viện Đào tạo & Phát triển ITD World (Institute of Training & Development). Bạn đọc quan tâm có thể đọc bản nguyên gốc tại đây.

1. Giới thiệu

1.1. Các điều khoản và điều kiện tham chiếu dưới đây được áp dụng giữa bạn, người dùng của trang web – bao gồm bất kỳ tên miền phụ (subdomain) nào, trừ khi bị loại trừ rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện của riêng họ, và MITD Sdn Bhd (Công ty), chủ sở hữu và nhà điều hành của trang web.

1.2. Thỏa thuận tuân thủ của bạn được ràng buộc với các điều khoản và điều kiện được coi là xảy ra khi bạn sử dụng trang web lần đầu tiên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Bản quyền

2.1. Công ty bảo lưu mọi quyền đối với tất cả nội dung trên trang web – bao gồm và không giới hạn các văn bản, đồ họa, video và các nội dung đa phương tiện khác, được bảo vệ bởi luật bản quyền của Malaysia và các hiệp ước quốc tế.

2.2. Nội dung trang web chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và phi thương mại – không được sao chép hoặc sử dụng lại, trừ khi có quy định khác.

2.3. Quyền sử dụng nội dung có thể được cấp theo từng trường hợp trong khi chờ sự chấp thuận của ban quản lý MITD Sdn Bhd theo yêu cầu.

2.4. Bạn không được điều chỉnh hoặc sử dụng mã nguồn công ty sử dụng để tạo trang web – bao gồm bảng màu, các nút, hình dạng, bố cục và các yếu tố hình ảnh khác.

3. Hành vi bị cấm

3.1. Bạn không được sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào gây thiệt hại cho trang web hoặc cản trở việc sử dụng trang web suôn sẻ của người dùng khác.

3.2. Bạn không được sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào có hại, bất hợp pháp, lạm dụng, đe dọa hoặc vi phạm pháp luật hoặc lệnh của chính phủ.

3.3. Việc tạo, lưu trữ và lan truyền các bản sao nội dung dưới dạng bản cứng hoặc điện tử đều bị nghiêm cấm.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

4.1. MITD Sdn Bhd cố gắng đảm bảo tất cả nội dung trên trang web là chính xác và cập nhật, nhưng bản thân công ty không đại diện cho tính chính xác, đầy đủ, phù hợp, hợp lệ của bất kỳ nội dung và thông tin nào.

4.2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc chậm trễ nào trong nội dung và thông tin trong trang web, hoặc các nội dung và thông tin khác đến các trang bên ngoài.

4.3. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin có trong các trang bên ngoài.

4.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc hiển thị hoặc sử dụng nội dung trong trang web hoặc ở các trang bên ngoài.

4.5. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào của trang web.

4.6. Công ty cố gắng đảm bảo trang web an toàn khỏi mọi sự cố, vi-rút hoặc phần mềm độc hại, nhưng không cam kết bảo hành hoặc đảm bảo về vấn đề đó. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân của họ và thiết bị điện tử họ sử dụng để truy cập trang web.

5. Trách nhiệm pháp lý

MITD Sdn Bhd sẽ không chịu trách nhiệm trước người dùng về bất kỳ tổn thất kinh doanh, mất mát về dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào, cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp nào.

6. Tài khoản và Mật khẩu

6.1. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và mật khẩu của họ được sử dụng để truy cập các dịch vụ nhất định của trang web.

6.2. Người dùng cam kết sẽ thông báo cho MITD Sdn Bhd ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của họ.

6.3. Người dùng có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất cho MITD Sdn Bhd và những khách truy cập khác của trang web do người khác sử dụng tài khoản của họ – với lý do không giữ an toàn cho tài khoản và mật khẩu.

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật tại đây.

MITD Sdn Bhd có quyền sửa đổi và thay đổi thông tin có trên trang web mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin liên hệ có thể gửi đến công ty tại địa chỉ email feedback@itdworld.com.