Ameen Haque

Huấn luyện viên, nhà tư vấn đổi mới, chuyên gia đào tạo về kỹ năng kể chuyện trong kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổng quan về Ameen Haque

 • Bậc thầy về Kể chuyện trong Kinh doanh (Business Storytelling).
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) chuyên ngành Quản trị Marketing Đại học Sardar Patel.
 • IIM-A MDP, Bằng cấp Essec Paris cho Chương trình Toàn cầu về Quản lý Thương hiệu Cao cấp.
 • MICA, trước đây là Viện Truyền thông Mudra, Ahmedabad.
 • Diễn giả TEDx về chủ đề Sức mạnh của kể chuyện.
 • Chuyên gia coaching, nhà tư vấn đổi mới và đa dạng.
 • Kinh nghiệm đào tạo các nhà lãnh đạo và doanh nhân về cách kể chuyện, xây dựng tình tiết, kể câu chuyện cá nhân và phân tích câu chuyện.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Huấn luyện (coaching) qua kể chuyện.
 • Chiến lược thương hiệu.
 • Kỹ năng lãnh đạo.
 • Đào tạo giảng viên.
 • Kể chuyện trong kinh doanh (Business storytelling).
 • Cấu trúc câu chuyện.
 • Đa dạng và Hòa nhập.
 • Tư duy đổi mới.
 • Quản trị thay đổi.

Tiểu sử

Ameen Haque là chuyên gia coaching, nhà tư vấn đổi mới và đa dạng. Ông đã huấn luyện các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và giảng viên tại một số công ty trong danh sách Fortune 500 nhằm giúp họ phát triển khả năng kể chuyện và truyền cảm hứng. Kinh nghiệm tư vấn, quảng cáo và sân khấu đã giúp anh hiểu rõ tâm lý con người và cách để tạo động lực cho họ.

Tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh và theo học chương trình Lập kế hoạch Truyền thông Quảng cáo của MICA, Ameen Haque sau đó đã tham gia Chương trình Phát triển Quản lý về Quản lý Xa xỉ tại IIM-A. Bắt đầu sự nghiệp tại Ogilvy, Ameen đã trải qua hơn 20 năm trong lĩnh vực Quảng cáo, Tiếp thị và Tư vấn Chiến lược Thương hiệu tại một loạt các công ty như McCann-Erickson, Madura Garments, Ogilvy và Futurebrands. Sở thích của anh là kể chuyện cho trẻ em và chơi bóng bàn.