Amornsak Kitthananan

Chuyên gia huấn luyện, nhà tư vấn quản lý với nhiều năm kinh nghiệm tại Châu Á và Vương quốc Anh.

Tổng quan về TS. Amornsak Kitthananan

 • Tiến sĩ Khoa học Xã hội trong Nghiên cứu Chính sách, Đại học Bristol (Anh).
 • Thạc sĩ Hành chính Công, Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (Thái Lan).
 • Chứng chỉ, ISO 31000 Ứng dụng Hệ thống Quản lý Rủi ro, Tổ chức Tiêu chuẩn Anh.
 • Chứng chỉ, Nghiên cứu Chính sách, Đại học London (Vương quốc Anh).
 • Chứng chỉ, Hoạch định và Phát triển Chính sách Công, Đại học Birmingham (Vương quốc Anh).
 • Chứng chỉ chương trình Chứng nhận Huấn luyện viên Chuyên nghiệp (PCCP), Viện Huấn luyện Thái Lan (TCI).
 • Chứng chỉ Huấn luyện yêu cầu đánh giá cao, Viện huấn luyện Thái Lan, được ICF công nhận.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Huấn luyện: Điều hành, Lãnh đạo, Hiệu suất, Chiến lược, Yêu cầu đánh giá cao, Quản lý dự án.
 • Tư duy chiến lược, lập kế hoạch và quản lý.
 • Quản lý Hiệu suất Chiến lược và Cân bằng công việc.
 • Lập kế hoạch và quản lý dự án.
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo.
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.
 • Quản trị thay đổi.
 • Quản lý chức năng chéo.
 • Cải tiến quy trình kinh doanh bằng Quản lý tinh gọn.
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).
 • Quản lý rủi ro và kinh doanh liên tục.

Tiểu sử

TS. Amornsak Kitthananan là chuyên gia huấn luyện, nhà tư vấn quản lý được chứng nhận với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Châu Á và Vương quốc Anh. Ông đã từng trải qua thời gian công tác tại nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước:

 • Phái bộ Phát triển Khu vực Châu Á của USAID.
 • Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP).
 • Trung tâm Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
 • Trung tâm Nghiên cứu Quản lý của Đại học Bristol (Anh).
 • Trường Chính sách Công thuộc Đại học Quốc gia Singapore.
 • Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) (Thái Lan).
 • Viện Nghiên cứu Tương lai về Phát triển (Thái Lan).

TS. Amornsak Kitthananan đã từng tham gia nghiên cứu tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), Đại học Birmingham (Anh), Đại học Quốc gia Úc (Úc) và Đại học Thammasat (Thái Lan). Nhiệm vụ gần đây nhất của ông là cùng USIAD quản lý một dự án phức hợp trị giá 30 triệu đô la với trọng tâm chính là phát triển năng lực tổ chức và quan hệ đối tác công tư.

TS. Amornsak Kitthananan đã đào tạo và tư vấn cho nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức công và các tổ chức phi lợi nhuận ở cấp quốc gia và quốc tế. Ông có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực như: phát triển tổ chức, lập kế hoạch chiến lược, phân tích chính sách, thiết kế và quản lý dự án, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định, tư duy logic, quản lý thay đổi, cải tiến quy trình kinh doanh, huấn luyện hiệu suất, tính bền vững của doanh nghiệp, CSR, rủi ro và kinh doanh quản lý liên tục.