Bernie Khoo

Chuyên gia đào tạo lãnh đạo, xây dựng chiến lược đổi mới thời đại kỹ thuật số, phát triển công nghệ cho thế hệ tương lai.

Tổng quan về Bernie Khoo

 • Nhà tiên phong về chiến lược web và dot-com, làm việc với các ứng dụng Internet từ năm 1994.
 • Kinh nghiêm phát triển chiến lược kinh doanh điện tử, xây dựng các trang web theo định hướng và lấy người dùng làm trung tâm, hoàn thiện các kỹ thuật và giải pháp tiếp thị trực tuyến.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý điều hành đa ngành – chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, giáo dục, phát triển kinh doanh, tài chính và công nghệ.
 • Nguyên Giám đốc Thông tin tại Hiệp hội Nhà và Dịch vụ cho Người cao tuổi Hoa Kỳ; Giám đốc Nghiên cứu & Phó Chủ tịch Cấp cao về Nghiên cứu Sản phẩm / Tiếp thị / Phát triển Kinh doanh tại Ntercept Communications.
 • Hiện là Chủ tịch Bộ phận Truyền thông và Công nghệ Tích hợp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO).

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Ứng dụng Công nghệ 101 Primer cho Giám đốc điều hành.
 • Tận dụng công nghệ cho mục đích đổi mới.
 • Phương pháp Lãnh đạo thành công thời đại Kỹ thuật số.
 • Chiến lược tiếp thị qua mạng và truyền thông xã hội.
 • Triển khai Công nghệ Máy tính bảng và Di động Bền vững.
 • Phát triển chiến lược công nghệ cho thế hệ tương lai.

Tiểu sử

Bernie Khoo tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và Âm nhạc Đại học Colby, bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ABD của Đại học Kinh tế Hoa Kỳ với chuyên ngành Kinh tế lượng. Ông được đánh giá là người có tầm nhìn xa về công nghệ, đã góp phần thúc đẩy các chiến lược đổi mới trong lĩnh vực phân tích và đo lường dữ liệu trực tuyến, tiếp thị trên Internet và mạng xã hội, phát triển hệ thống quản lý nội dung và cổng thông tin, hoạch định chiến lược CNTT cho doanh nghiệp.

Hiện nay, Bernie Khoo giữ vai trò quản lý các hoạt động CNTT, xuất bản cuộc họp, eLearning, trang web, bộ phận sáng tạo và sản xuất tại Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO). Dưới sự lãnh đạo của ông, Phòng Công nghệ và Truyền thông Tích hợp đã trở thành ‘chất xúc tác’ cho sự đổi mới tại ASCO, tạo ra một lượng lớn sản phẩm và dịch vụ trên nhiều phương tiện.