Bud Valade

Chuyên huấn luyện và cố vấn lãnh đạo doanh nghiệp – với hơn 30 năm quản lý và lãnh đạo tại các công ty Fortune 500.

Tổng quan về Bud Valade

 • Lãnh đạo – nhà sáng lập Tyco International tại Thượng Hải (Trung Quốc).
 • Hơn 20 năm quản lý bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D), phát triển sản phẩm mới / giới thiệu sản phẩm ở Mỹ và Trung Quốc.
 • Hơn 30 năm làm việc tại các công ty trong danh sách Fortune 500.
 • Chuyên gia huấn luyện và cố vấn được chứng nhận (CCMP).
 • Huấn luyện lãnh đạo cho các tập đoàn đa quốc gia ở Thượng Hải và Malaysia.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Cải thiện hiệu suất nhóm.
 • Lãnh đạo tình huống.
 • Kỹ năng phê bình và kỷ luật cho người quản lý.
 • Huấn luyệnkèm cặp.
 • Quản lý hiệu suất.
 • Quản lý dự án trong doanh nghiệp.
 • Phát triển con đường và bước tiến sự nghiệp.
 • Thuyết trình hiệu quả.
 • Six Sigma.
 • Quản lý chất lượng.
 • Giới thiệu Sản phẩm Mới (NPI).
 • Đo lường và cải tiến quy trình.

Tiểu sử

Bud Valade là chuyên gia tư vấn và lãnh đạo công ty dày dạn kinh nghiệm, người đã xây dựng và lãnh đạo các nhóm dự án hiệu suất cao cho nhiều công ty thuộc danh sách Fortune 500 trong hơn 30 năm. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học về Cơ lý thuyết và Ứng dụng của Đại học Illinois (Hoa Kỳ) và bằng Cử nhân Khoa học về Cơ khí của Đại học Auburn (Hoa Kỳ).

Khởi đầu sự nghiệp với công việc kỹ sư, Bud sau đó chuyển sang quản lý dự án và kỹ thuật cho Harris Corporation. Tại đây, ông đã phụ trách các nhóm nhân viên thiết kế và phát triển hệ thống liên lạc cho Quân đội Hoa Kỳ, bộ tập trung năng lượng mặt trời cho NASA và ăng ten tàu vũ trụ có độ chính xác cao cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sau thời gian công tác tại Harris Corporation, Bud Valade chuyển sang giữ vai trò quản lý của Tyco International ở Thượng Hải (Trung Quốc). Nhờ công lao của ông, văn phòng tại Thượng Hải đã phát triển lên hơn 100 kỹ sư trong vòng 4 năm. Bud là người đóng góp thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bao gồm thiết kế và phát triển sản phẩm Quản lý chất lượng toàn diện, thiết kế cho phương pháp Six Sigma, chương trình đánh giá chất lượng nhà cung cấp (SQP) và hợp tác giới thiệu sản phẩm mới (NPI) cho sản xuất. Trong nhiệm kỳ của Bud, các buổi giới thiệu sản phẩm mới đã mang lại doanh thu gia tăng hơn 35 triệu đô-la ở Trung Quốc và các thị trường mới nổi.

Trong thời gian ở Thượng Hải, Bud Valade cũng đóng vai trò là giảng viên khách mời của chương trình MBA về Lãnh đạo Sản xuất / Quản trị Sản xuất của Đại học Giao thông Thượng Hải. Ông là Chuyên gia Huấn luyện và Cố vấn được Chứng nhận (Certified Coaching & Mentoring Professional), chuyên hướng dẫn và huấn luyện doanh nghiệp làm việc với các công nhân đa quốc gia trên khắp châu Á.