Donald Ford

Chuyên gia đào tạo lãnh đạo, hiệu suất và học tập của Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Tổng quan về TS. Donald Ford

 • Chủ tịch Training Education Management – công ty tư vấn giải pháp học tập toàn cầu và hiệu suất con người có trụ sở tại California.
 • Tác giả sách Bottom-line Training: Performance-based Results.
 • Tiến sĩ Triết học Giáo dục – chuyên ngành thiết kế và đánh giá giảng dạy – của Đại học California (Los Angeles).
 • Thạc sĩ Nghệ thuật Lịch sử Châu Á và Cử nhân Văn học Lịch sử UCLA.
 • Giảng viên chương trình Chứng chỉ của ASTD về Cải thiện Hiệu suất Con người, Thiết kế Học tập, Đo lường – Đánh giá Học tập và Thiết kế chương trình Lãnh đạo.
 • Trợ lý Giáo sư Quản lý tại Đại học Antioch Los Angeles. Cự giảng viên Đại học Nam California, Đại học Bang California Northridge và Đại học Alabama.
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm đào tạo và phát triển hơn 10.000 chuyên gia và lãnh đạo tại hơn 20 quốc gia ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Á và Trung Đông.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Đào tạo và phát triển.
 • Quản trị nhân sự.
 • Thiết kế hướng dẫn học tập.
 • Đánh giá đào tạo.
 • Phương pháp học tập cho người trưởng thành.
 • Phong cách lãnh đạo.
 • Lập kế hoạch chiến lược.
 • Cải thiện hiệu suất.
 • Quản trị thay đổi.
 • Quản lý hiệu suất.

Tiểu sử

TS. Donald Ford là nhà tư vấn đào tạo và cải tiến hiệu suất – chuyên thiết kế hướng dẫn, nguồn nhân lực và cải tiến quy trình. Ông đã có hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực – bao gồm các vị trí quản lý tại Công ty Khí Nam California, Magnavox, Allied-Signal và Texas Instruments.

Từ 1997, TS. Donald Ford giữ vai trò Chủ tịch Training Education Management, với sứ mệnh cung cấp các chương trình đào tạo tùy chỉnh, tự học và đào tạo online, tiến hành phân tích hiệu suất và nhu cầu, hỗ trợ nhóm, đánh giá kết quả, v.v… Các khách hàng của ông bao gồm: ASTD, Toyota, Nissan, Rockwell International, Samsung Electronics, CompuCom, v.v…

Donald Ford

TS. Donald Ford (chính giữa) tại chương trình Certified Training for Professionals (CTP) lần thứ 5 – tổ chức ở Cairo (Ai Cập) từ 15-24/03/2015 – cùng với 2 đại diện của ITD là bà Rita Goh và bà Serely Alcaraz

(Nguồn: Scout.org)

TS. Donald Ford cũng đồng thời giảng dạy các khóa sau đại học về Phát triển Nguồn nhân lực cho Đại học Antioch, Los Angeles. Ông đã cho xuất bản 35 bài báo và 4 cuốn sách về các chủ đề trong đào tạo, giáo dục và quản lý, bao gồm:

 • The Twain Shall Meet: The Current Study of English in China (McFarland, 1988).
 • In Action: Designing Training Programs (Editor, ASTD, 1996).
 • Bottom-Line Training: How to Design Programs that Boost Profits (1999).
 • Bottom-Line Training: Performance-based Results (2005).