K. Ravinther

Chuyên gia tư vấn cấp cao tại ITD World, chuyên gia đào tạo được chứng nhận (CTP) với hơn 24 năm kinh nghiệm quản lý.

Tổng quan về K. Ravinther

 • Chuyên gia tư vấn cấp cao tại ITD World.
 • Cựu quản lý của Public Bank và Panasonic với hơn 24 năm kinh nghiệm.
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp, quản lý bán hàng, quan hệ khách hàng, lãnh đạo, đào tạo, xây dựng đội nhóm và quản lý nguồn nhân lực.
 • Chứng chỉ Chuyên gia đào tạo được chứng nhận (Certified Training Professional – CTP) do ITD World và ARTDO International đồng trao tặng.
 • Chuyên gia đào tạo được chứng nhận cho Hội đồng Phát triển Nguồn nhân lực (PSMB), Malaysia.
 • Nhà huấn luyện và tư vấn quốc tế cho Chương trình Phát triển Lãnh đạo của ITD World.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Kỹ năng lãnh đạo bán hàng.
 • Quản lý kênh bán hàng.
 • Tăng cường doanh số bán lẻ.
 • Tạo động lực cho bản thân và người khác.
 • Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình và thuyết phục người khác.
 • Phát triển cá nhân & Nguyên tắc thành công.
 • Đào tạo & Phát triển Nhân sự.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Phát triển tổ chức.
 • Dịch vụ khách hàng và quản lý quan hệ.

Tiểu sử

K. Ravinther là Chuyên gia Tư vấn Cấp cao tại ITD World. Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế, bằng Thạc sĩ Quản lý và Thạc sĩ Quốc tế về Phát triển doanh nghiệp tại University of Malaya. Sau khi ra trường, ông bắt đầu sự nghiệp tại phòng Nhân sự của Public Bank Group – trước khi chuyển sang bộ phận bán hàng tại Panasonic Malaysia. Sau đó, ông chuyển sang làm cố vấn đào tạo Bán hàng và Tư vấn Quan hệ Khách hàng.

K. Ravinther có hơn 24 năm kinh nghiệm Quản lý kênh bán hàng, triển khai chiến lược bán hàng và phát triển nguồn nhân lực đa văn hóa. Xuất phát từ niềm đam mê của mình, ông đã thành lập các học viện bán hàng, phục vụ cho việc phát triển kỹ năng mềm, định hướng, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, làm việc theo mùa, thực tập, tìm việc làm và sắp xếp công việc.

K. Ravinther thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về chủ đề Thành công cá nhân, Lãnh đạo, Xây dựng đội nhóm, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, v.v… Ông đã từng tổ chức đào tạo theo yêu cầu (in-house) cho các tập đoàn như: Panasonic Malaysia, Maxis, Zuellig Pharma, DiGi, Allianz Life Insurance, Air Asia Academy, ASTRO, HLG Capital, Motorola, v.v…