Safura Atan

Safura Atan là chuyên gia phát triển lãnh đạo – với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, huấn luyện, lãnh đạo, giao tiếp và đổi mới.

Điểm nổi bật

 • Nguyên Quyền Giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Doanh nhân (Centre for Entrepreneur Development and Research – CEDAR).
 • Báo cáo cho Giám đốc Chiến lược Tập đoàn, Nhóm Ngân hàng SME.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái phát triển khởi nghiệp.
 • Cố vấn kinh doanh quốc tế Growth Wheel.
 • Chuyên gia facilitator phương pháp đổi mới FORTH được chứng nhận.
 • Coach, facilitator, trainer được chứng nhận về lĩnh vực tinh thần kinh doanh, đổi mới, quản lý, lãnh đạo và truyền thông.
 • Toastmaster International, Hoa Kỳ.
 • Thành viên của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF), Hoa Kỳ.
 • Chuyên gia Certified Coaching and Mentoring Professional (CCMP).
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Khởi nghiệp.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Phát triển khởi nghiệp.
 • Coaching.
 • Kỹ năng lãnh đạo.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Sáng tạo và cải tiến.

Sơ lược về Safura Atan

Safura Atan là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Doanh nhân (CEDAR), công ty con của SME BANK. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

Với vai trò trainer và facilitator được HRDF chứng nhận, bà đã có cơ hội tích lũy nhiều kinh nghiệm và phát triển chuyên môn qua các chương trình đào tạo khởi nghiệp trong suốt những năm đó. Với chuyên môn trong việc phát triển và cung cấp các mô-đun đào tạo & huấn luyện kinh doanh đạt tiêu chuẩn quốc tế, bà có nhận thức tinh tường về các yêu cầu đào tạo và phát triển, mong muốn thu hẹp khoảng cách tồn tại trong bối cảnh phát triển hiện tại.

Safura là người quản lý chương trình BisKaunselor trong nhiệm kỳ của mình ở Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) – khi đơn vị thuộc quyền của Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU).

Bà là học viên tốt nghiệp chương trình Certified Coaching & Mentoring Professional (CCMP) của ITD World – đồng thời là thành viên của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF) và là Cố vấn Kinh doanh Growing Wheel. Trong sự nghiệp của mình, bà đã tổ chức nhiều hội thảo về Coaching, Đổi mới và lấy con người làm trung tâm – với đa dạng các đơn vị trên trường quốc tế.

Hiện tại, Safura Atan là Người hướng dẫn Phương pháp đổi mới được FORTH chứng nhận duy nhất có trụ sở tại Malaysia – và là một trong hai người duy nhất ở Đông Nam Á.