Binh pháp Tôn Tử - Sun Tzu's Strategies

Nghiên cứu nghệ thuật xử lý xung đột và đàm phán theo binh pháp Tôn Tử (Sun Tzu)

Stakeholder Management workshop - by KC Yan

Nghiên cứu phương pháp xác định, phân tích, kết nối và quản lý stakeholder trong quản trị dự án

Hội thảo Kỹ năng nói trước đám đông - Virtual Power Speaking

Nghiên cứu – phát triển kỹ năng nói chuyện, giao tiếp và thuyết trình trước công chúng chuyên nghiệp.

LIÊN HỆ ITD VIETNAM

Liên hệ với ITD Vietnam để biết thêm thông tin về các sự kiện Lãnh đạo – Quản trị nhân sự sắp tới và các khóa đào tạo của chúng tôi.

Bản tin ITD Vietnam

Cập nhật các tin tức mới nhất về Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cùng các chương trình đào tạo và hội thảo lãnh đạo sắp tới.