Tổng hợp các đầu sách phát triển lãnh đạo, coaching - mentoring và quản trị nhân sự do ITD World phát hành - được chấp bút bởi các diễn giả và chuyên gia khai vấn hàng đầu thế giới.

The Leader’s Daily Role in Talent Management (Asia Professional Business Management)

Power Speaking: Connecting at Head & Heart Level for Maximum Results - by ITD's gurus

Becoming an Effective Mentoring Leader: Proven Strategies for Building Organization Excellence

12 Disciplines of Leadership Excellence: How Leaders Achieve Sustainable High Performance

5 Levels of Mastery: Coaching and Mentoring for Love, Happiness and Success

Coaching for Breakthrough Success: Techniques for Making Impossible Dreams Possible

TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Liên hệ với ITD Vietnam để tìm hiểu về các giải pháp đào tạo kỹ năng lãnh đạo & quản trị cần thiết cho công việc và cuộc sống.

Bản tin ITD Vietnam

Cập nhật các tin tức mới nhất về Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cùng các chương trình đào tạo và hội thảo lãnh đạo sắp tới.