Chris Fuller

Chủ tịch Influence Leadership Inc., chuyên gia phát triển lãnh đạo, bán hàng, chiến lược theo chương trình John C. Maxwell.

Tổng quan về Chris Fuller

  • Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Influence Leadership Inc.
  • Nhà phát triển khóa chương trình đào tạo của Tiến sĩ John C. Maxwell.
  • Diễn giả, Tác giả và Nhà tư vấn Lãnh đạo Quốc tế về phát triển lãnh đạo, bán hàng, chiến lược và tài chính.
  • Tác giả của Iditarod Leadership – được viết nhằm khai thác sức mạnh của lãnh đạo.
  • Khách hàng bao gồm các công ty lớn trong danh sách Fortune 500 như State Farm Insurance, Pricewaterhouse Coopers, Microsoft, v.v…

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Kỹ năng lãnh đạo.
  • Xây dựng đội nhóm.

Tiểu sử

Chris Fuller là diễn giả, tác giả và nhà tư vấn lãnh đạo quốc tế. Ông đã có hơn 20 năm giúp đỡ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy và đào tạo nhân sự.

Khi còn nhỏ, Chris bắt đầu sự nghiệp bán hàng và nhanh chóng nhận ra năng khiếu giao tiếp tự nhiên của bản thân. Chính năng lực này – cộng thêm với niềm đam mê nuôi dưỡng ước mơ – đã thúc đẩy ông đi theo con đường hiện tại. Hoạt động đào tạo và tư vấn của ông không chỉ được thực hiện với nhóm khách hàng cấp điều hành, mà còn được định hướng chiến lược để hỗ trợ quản lý cấp trung và tuyến đầu.

Hiện nay, Chris Fuller là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Influence Leadership, Inc. – với sứ mệnh giúp đỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thông qua xây dựng chiến lược phát triển cho đội ngũ nhân viên.