Khóa học HRBP

Khóa học HRBP của ITD World – Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) được thiết kế nhằm cung cấp nền tảng năng lực & kiến thức cần thiết để trở thành chuyên viên Nhân sự đối tác chiến lược kinh doanh. Giảng viên phụ trách đã có hơn 40 năm kinh nghiệm HRBP, HRD và quản lý vận hành trên trường quốc tế.

Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ CHRBP danh giá – chứng nhận năng lực phát triển chiến lược điều hành của người làm Nhân sự.

Nội dung

Khóa học HRBP của ITD xuất phát từ những biến chuyển trong vai trò của bộ phận Nhân sự trong những năm gần đây. Ngày nay, kỳ vọng của doanh nghiệp đối với bộ phận Nhân sự đã và đang tăng lên đáng kể – đặc biệt về phương diện đóng góp và giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình cũng như tư duy Nhân sự. Một phần của quá trình thay đổi này là sự xuất hiện của một chức vụ mới với tên gọi Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Human Resource Business Partner – HRBP).

Hiện nay, quá trình chuyển đổi nhân sự bao gồm việc điều chỉnh lại cơ bản những công việc Bộ phận nhân sự phải làm, mục đích của bộ phận này và những nỗ lực cần phải thực hiện. Các CEO đã liên tục tuyên bố rằng họ mong muốn có một Bộ phận Nhân sự chủ động hơn, đóng góp vào công tác hoạch định chiến lược nhiều hơn là vận hành. Đây chính là lý do dẫn đến sự ra đời khóa học Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP) của ITD World.

Thay đổi để phát triển

“For HR to master a new role, centered on deliverables with new patterns of behaviors, both learning and unlearning needs to occur. Learning means appreciating new alternatives; unlearning means letting go of the past.”

GS. Dave Ulrich, Nhà sáng lập mô hình HRBP

Mô hình phát triển HR

Giới thiệu khóa học HRBP của ITD

quản lý nhân sự

Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên của doanh nghiệp. Dành riêng cho những người làm trong ngành Quản trị Nhân sự, khóa học giúp trang bị kiến thức quan trọng để đảm đương vị trí HRBP trong công ty.

Trong 5 ngày học, học viên sẽ được nghiên cứu những yếu tố nào làm nên chân dung một nhà HRBP thành công – cùng các chiến lược nhằm tái tạo cơ bản bộ phận nhân sự, biến bộ phận này thành một đối tác kinh doanh thực sự cho doanh nghiệp. Để đáp ứng những thách thức trong tương lai, những người hành nghề nhân sự phải phát triển chính mình để trở thành đối tác nhân sự và tác nhân thay đổi chiến lược cho công ty.

Kết thúc khóa học HRBP, học viên tham dự đầy đủ các buổi hội thảo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được cấp chứng chỉ CHRBP. Sau đó, nếu hoàn thành một dự án thực tế có áp dụng năng lực CHRBP trong tổ chức của bạn, học viên sẽ chính thức được ARTDO và ITD World cấp chứng chỉ “Certified CHRBP” danh giá.

Lưu ý: Chương trình được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

“It (HRBP) is not a model, it is a mindset. Lots of companies have a business partner model, but the partner is the same as an HR generalist.”

Guy Ellis, Đồng sáng lập công ty tư vấn quản lý Courageous HR

Vì sao nên tham gia khóa học CHRBP?

HRBP

Khóa học HRBP của ITD World giúp học viên trang bị kiến thức và động lực cần thiết để đạt được các mục tiêu sau:

 • Tự tin vào năng lực cá nhân trong việc mang lại thay đổi chiến lược cho doanh nghiệp.
 • Ý thức giá trị chiến lược của bộ phận nhân sự.
 • Sẵn sàng đề xuất quan điểm và định hướng mới.
 • Hiểu rõ những điểm phức tạp trong hoạt động doanh nghiệp và phát triển kỹ năng giao tiếp nơi công sở.
 • Xây dựng các mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với khách hàng và và các đồng nghiệp nhân sự.
 • Tập trung vào việc mang lại kết quả kinh doanh bằng cách tận dụng toàn bộ chức năng nhân sự và nêu gương cho các thành viên khác trong bộ phận Nhân sự.
Chứng chỉ HRBP của ITD

Chứng chỉ Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) của ITD World và ARTDO

Đối tượng tham dự chương trình CHRBP

lãnh đạo

Khóa học HRBP của ITD World được thiết kế dành cho các đối tượng sau:

 • Giám đốc Nhân sự.
 • Giám đốc/ Phó giám đốc.
 • Chuyên viên Phát triển doanh nghiệp.
 • Giám đốc điều hành cấp cao chịu trách nhiệm về các chức năng nhân sự.

Mục tiêu khóa học HRBP của ITD

chuyển đổi quản lý nhân sự

Khóa học HRBP của ITD (CHRBP) được thiết kế nhằm giúp học viên đạt được những mục tiêu sau đây:

 • Nắm rõ ý nghĩa thuật ngữ Chuyển đổi nguồn nhân lực (Human Resource Transformation) và các xu hướng chính ảnh hưởng đến sự chuyển đổi đó.
 • Xác định chiến lược để đáp ứng các xu hướng nêu trên.
 • Hiểu được ý nghĩa thuật ngữ Đối tác nguồn nhân lực (Human resource partnering).
 • Mô tả và tóm tắt các hướng đi đặc biệt trong chuyển đổi và hợp tác nhân sự.
 • Tìm hiểu sâu hơn về Quản lý nhân tài là gì và vai trò trọng tâm của hoạt động này trong quá trình chuyển đổi nhân sự.
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi và hợp tác nhân sự chiến lược chi tiết.
 • Nâng cao năng lực cá nhân trong hợp tác nhân sự, nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp trong chiến lược, quản lý thay đổi, phát triển tổ chức và hoạt động vận hành.
 • Thiết lập khung Phân tích và Chỉ số Nhân sự hiệu quả để thu thập những hiểu biết quan trọng về kinh doanh đối với mô hình nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện năng lực quản lý nhân tài tổng hợp có ý nghĩa cho doanh nghiệp.

Nội dung khóa học HRBP

Chương trình đào tạo Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP) của ITD World được tổ chức trong thời gian 5 ngày – với tổng cộng 10 học phần. Trong đó, học viên sẽ có cơ hội nghiên cứu 6 năng lực HRBP chính:

 • Giải mã năng lực, vai trò, kỳ vọng của đối tác kinh doanh (3 mô-đun).
 • Quản trị thay đổi (2 mô-đun).
 • Trở thành Nhà tư vấn OD nội bộ đáng tin cậy (1 mô-đun).
 • Tận dụng các Chỉ số & Phân tích Nhân sự (1 mô-đun).
 • Định hình Tương lai của Quản lý Nhân tài & Lãnh đạo (2 mô-đun).
 • Hình thành Năng lực Nhân sự Nhanh nhạy (2 mô-đun).
Sự khác nhau giữa HR và HRBP

1. Giải mã đối tác kinh doanh

 • Hợp tác kinh doanh – 5 điều kiện tiên quyết (Đánh giá 360 độ).
 • Chuyển đổi Nhân sự – Mô hình Chiến lược Thay đổi Ulrich.
 • Xây dựng ma trận RACI với ban lãnh đạo doanh nghiệp – Quy trình RACI Doanh nghiệp, HRBP RACI cho Con người.
 • Mô hình Năng lực Tích hợp (HRBP + OD = Nhà chiến lược Nhân sự).
 • Mô hình HRCS Vòng 7 của RBL (Người hỗ trợ tổ chức, Năng lực cốt lõi, Người hỗ trợ phân phối).
quản trị sự thay đổi

2. Quản trị thay đổi

 • 3 Cấp độ Quản lý Thay đổi (Thiết kế, Thực hiện, Duy trì).
 • Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.
 • Vượt qua sự phản kháng đối với thay đổi.
 • Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu 3 Mô hình Quản trị thay đổi (ADKAR, Kotter, GE CAP).
Phát triển tổ chức là gì

3. Tư vấn OD

 • 7C của Tư vấn Nội bộ Hiệu quả
 • OD – Sx, Hx, Dx, Tx – Tư duy chẩn đoán & thiết kế.
 • Các công cụ & phương pháp để phân tích năng lực doanh nghiệp.
 • Đánh giá năng lực của tổ chức.
Giám đốc nhân sự

4. Chỉ số & Phân tích nhân sự (HRMA)

 • 3 khía cạnh của Chỉ số & Phân tích nhân sự (HR Metrics & Analytics – HRMA): Báo cáo, Phân tích, Chiến lược.
 • Phân biệt giữa HRMA và EFMA.
 • Vai trò và trách nhiệm quan trọng đối với việc tổ chức chức năng HRMA.
 • So sánh số liệu với dữ liệu (Làm việc trong Doanh nghiệp, Đánh giá Doanh nghiệp, Hoạt động Kinh doanh).
talent management là gì

5. Quản lý nhân tài & Lãnh đạo

 • Định nghĩa Nhân tài & Phân khúc nhân tài.
 • Vai trò của nhân tài đối với tương lai doanh nghiệp.
 • Xây dựng năng lực quản lý nhân tài tích hợp.
 • Quản lý Thương hiệu Nhân tài.
 • 3 Quan điểm về Lập kế hoạch Kế nhiệm (Succession Planning).
 • Huấn luyện nghề nghiệp chiến lược (Strategic career coaching).
Khóa học Cải thiện hiệu suất nhân viên (HPI) cho cấp quản lý

6. Xây dựng đội ngũ Nhân sự nhanh nhạy (Agile)

 • Kinh doanh trong thế giới VUCA – Vai trò của bộ phận Nhân sự nhanh nhạy (Lãnh đạo nhanh nhạy, Nhân viên nhanh nhạy, Hệ thống nhân sự nhanh nhạy).
 • Định hình tương lai doanh nghiệp – 3 trọng tâm của Thích ứng (Quy trình làm việc nhanh nhạy, Nơi làm việc nhanh nhạy, Lực lượng lao động nhanh nhạy).
 • Ứng dụng Mô hình Agile “AwE”.

Giới thiệu giảng viên khóa học HRBP

KC Yan

Giảng viên phụ trách: KC Yan

 • Chuyên gia tư vấn cấp cao tại ITD World với hơn 40 năm kinh nghiệm HRBP, HRD, quản lý vận hành trên trường quốc tế.
 • Cựu Giám đốc Nhân sự khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của Freescale Semiconductor, Swiss Reinsurance và Motorola, quản lý hơn 23.000 nhân viên trên 12 quốc gia.
 • Thành viên Nhóm Lãnh đạo Cấp cao Nhân sự Toàn cầu, quản lý chéo dự án chức năng với các nhân viên từ châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi.
 • Từng đảm nhiệm vai trò Giám sát, Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hoạt động Sản xuất, Nhân sự, Nghiên cứu & Phát triển, Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP).
 • Kinh nghiệm chuyển đổi chiến lược kinh doanh, cung cấp sáng kiến thay đổi nguồn nhân lực.
 • Chuyên gia Huấn luyện & Cố vấn được chứng nhận (Certified Coaching & Mentoring Professional),
 • Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp ĐH Đông Á, Ma Cao.
KC Yan
KC Yan

Hình ảnh thực tế khóa học HRBP của ITD

Thời gian & Chi phí

Khóa học Nhân sự CHRBP của ITD Worlđ sẽ được tổ chức trong thời gian 5 ngày – mỗi ngày 2 module như sau:

 • 09-10/05/2024
 • 13-15/05/2024

Thời gian học: Sáng 8h30-12h, chiều 1h-4h30

Địa điểm: F2F (Face to Face)

Phí: 1500 USD/ pax (ưu đãi học phí khi đăng ký sớm từ 1 tháng)

Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam qua số điện thoại 028 3825 8487/ 091 3105 269, hoặc điền form thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết về khóa học CHRBP – cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn và các giải pháp đào tạo khác.

Preview khóa học HRBP

ITD World Vietnam

Học viện Đào tạo & Phát triển ITD World (Institute of Training & Development)trung tâm đào tạo lãnh đạo và coaching đạt chuẩn ISO 9001:2000 – với hơn 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

ITD World chuyên cung cấp các khóa đào tạo Lãnh đạo và Coaching chất lượng cao – được xây dựng bởi đội ngũ hơn 100 chuyên gia hàng đầu thế giới – cùng các giải pháp Phát triển nhân sự toàn diện, nhằm tạo nền tảng thay đổi đột phá cho cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Khách hàng của ITD

Trở thành HRBP được chứng nhận chuẩn quốc tế

Đăng ký nhận tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới.