Tập san hàng tháng ITD World Vietnam

CHUYÊN MỤC TẬP SAN HÀNG THÁNG

Tập hợp ấn phẩm hàng tháng của ITD World Vietnam – soạn thảo từ các bài nghiên cứu của các chuyên gia coaching, lãnh đạo & nhân sự của chúng tôi.

2023

ITD Vietnam tập san tháng 03/2023 cover

Tháng 03/2023

Chủ đề: Work life balance
(Cân bằng cuộc sống – công việc)

Tập san tháng 02-2023 của ITD World Vietnam

Tháng 02/2023

Chủ đề: Behavior change
(Thay đổi thói quen)

Tập san tháng 1-2023 ITD Vietnam

Tháng 01/2023

Chủ đề: Leading self & others
(Lãnh đạo bản thân & người khác)

2022

Tập san tháng 12-2022 ITD Vietnam

Tháng 12/2022

Chủ đề: Helping others
(Giúp đỡ người xung quanh)

Tập san tháng 11-2022 ITD Vietnam

Tháng 11/2022

Chủ đề: Caring about people
(Quan tâm đến mọi người)

Tập san tháng 10-2022 ITD Vietnam

Tháng 10/2022

Chủ đề: Change management
(Quản trị sự thay đổi)

Khám phá tủ sách ITD

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.