Tập san hàng tháng ITD World Vietnam

CHUYÊN MỤC TẬP SAN HÀNG THÁNG

Tập hợp ấn phẩm hàng tháng của ITD World Vietnam – soạn thảo từ các bài nghiên cứu của các chuyên gia coaching, lãnh đạo & nhân sự của chúng tôi.

2024

fostering a coaching culture

Tháng 04/2024

Chủ đề: Coaching & Learning Ecosystem
(Xây dựng hệ sinh thái coaching & học tập)

skill development strategies

Tháng 03/2024

Chủ đề: Skill Development Strategies
(Chiến lược phát triển kỹ năng)

talent management

Tháng 02/2024

Chủ đề: Strategic Talent Management
(Quản trị nhân tài chiến lược)

emotional intelligence leadership

Tháng 01/2024

Chủ đề: Emotional Intelligence in Leadership
(Trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo & quản trị)

2023

self actualization

Tháng 12/2023

Chủ đề: Self actualization
(Hiện thực hóa bản thân)

Happiness in life

Tháng 11/2023

Chủ đề: Happiness in life
(Hạnh phúc trong cuộc sống)

Change and Mastery

Tháng 10/2023

Chủ đề: Change & Mastery
(Thay đổi & Thấu hiểu bản thân)

Thriving sustainably

Tháng 09/2023

Chủ đề: Thriving sustainably
(Phát triển bền vững)

Life passion

Tháng 08/2023

Chủ đề: Life passion
(Niềm đam mê trong cuộc sống)

Finding purpose & fulfillment in life

Tháng 07/2023

Chủ đề: Purpose & Fulfillment in life
(Tìm kiếm mục đích sống & sự viên mãn)

embracing change

Tháng 06/2023

Chủ đề: Facilitating change
(Hiện thực hóa thay đổi)

workplace engagement sự gắn bó của nhân viên

Tháng 05/2023

Chủ đề: Engagement & Fulfilment at work
(Sự gắn bó & mãn nguyện trong công việc)

Bình đẳng giới

Tháng 04/2023

Chủ đề: Gender equality & equity
(Bình đẳng giới & công bằng trong công việc)

ITD Vietnam tập san tháng 03/2023 cover

Tháng 03/2023

Chủ đề: Work life balance
(Cân bằng cuộc sống – công việc)

Tập san tháng 02-2023 của ITD World Vietnam

Tháng 02/2023

Chủ đề: Behavior change
(Thay đổi thói quen)

Tập san tháng 1-2023 ITD Vietnam

Tháng 01/2023

Chủ đề: Leading self & others
(Lãnh đạo bản thân & người khác)

2022

Tập san tháng 12-2022 ITD Vietnam

Tháng 12/2022

Chủ đề: Helping others
(Giúp đỡ người xung quanh)

Tập san tháng 11-2022 ITD Vietnam

Tháng 11/2022

Chủ đề: Caring about people
(Quan tâm đến mọi người)

Tập san tháng 10-2022 ITD Vietnam

Tháng 10/2022

Chủ đề: Change management
(Quản trị sự thay đổi)

Khám phá tủ sách ITD

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.