Tập san hàng tháng ITD World Vietnam

CHUYÊN MỤC TẬP SAN HÀNG THÁNG

Tập hợp ấn phẩm hàng tháng của ITD World Vietnam – soạn thảo từ các bài nghiên cứu của các chuyên gia coaching, lãnh đạo & nhân sự của chúng tôi.

2022

Tập san tháng 12-2022 của ITD World Vietnam

Tháng 12/2022

Chủ đề: Helping others (Giúp đỡ người khác)

Sơ lược nội dung chính:

  • Leadership principle – Adding value to others
  • Tầm quan trọng của coaching tại công sở
  • Recap hoạt động 2022 của ITD World Vietnam
Tập san tháng 11 ITD World Vietnam

Tháng 11/2022

Chủ đề: Caring about people (Quan tâm đến mọi người)

Sơ lược nội dung chính:

  • Leadership principle – The Discipline of Caring about people
  • Nguyên tắc coaching – Believe in human potential
  • Gold Standard in Coaching – ICF & GCCE
Tập san tháng 10 ITD World Vietnam

Tháng 10/2022

Chủ đề: Change management (Quản trị sự thay đổi)

Sơ lược nội dung chính:

  • Leadership principle – The Discipline of Change management
  • Ngụ ngôn quản trị – Who moved my cheese?
  • Global HR Outlook Q3 2022

Khám phá tủ sách ITD

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.