Premkumar Rajagopal

Giám đốc CGES, chuyên gia đào tạo tư vấn Lập kế hoạch chiến lược và Quản lý Chuỗi Cung ứng của ITD World.

Tổng quan về TS. Premkumar Rajagopal

  • Giám đốc CGES và trưởng khoa kinh doanh tại Đại học AIMST.
  • Giáo sư Đại học Malaysia University of Science and Technology.
  • Chuyên gia tư vấn Lập kế hoạch Chiến lược và Quản lý Chuỗi Cung ứng.
  • Từng đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng trong Hoạt động Logistics, Quản lý Hàng tồn kho, Tích hợp Sản xuất và Chất lượng.
  • Kinh nghiệm đào tạo Kế hoạch Kinh doanh Chiến lược và Chuỗi Cung ứng ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm San Jose, Phoenix, Thượng Hải, Việt Nam, Amsterdam, Swindon, Nhật Bản và Thâm Quyến.
  • Cựu giảng viên thỉnh giảng môn Chiến lược cạnh tranh tại Đại học South Australia.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Lập kế hoạch chiến lược.
  • Chuỗi cung ứng.

Tiểu sử

TS. Premkumar Rajagopal là nhà nghiên cứu và hoạch định chiến lược hàng đầu châu Á – với hơn 15 năm kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh quốc tế. Ông là Giám đốc chiến lược của Intel Technology (Penang), chịu trách nhiệm chính trong hoạt động thiết kế và thực hiện chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện ​​chuỗi cung ứng toàn cầu của Intel.

Ngoài công việc chính, TS. Premkumar Rajagopal còn tích cực tham gia giảng dạy và đào tạo. Ông đã thực hiện các cuộc hội thảo về Kế hoạch Kinh doanh Chiến lược và Chuỗi Cung ứng ở nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay, ông là Giám đốc của CGES và Trưởng khoa kinh doanh tại Đại học AIMST.

TS. Premkumar Rajagopal nổi tiếng với khả năng kết nối với mọi người – cùng kỹ thuật giảng dạy hài hước, sáng tạo và dựa trên thực tiễn. Các lý thuyết phức tạp được ông đơn giản hóa và liên hệ với các ví dụ thực tế – nhờ đó cải thiện hiệu quả quá trình học tập.

Từ năm 2002, TS. Premkumar Rajagopal đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện nghiên cứu về SCM. Một số bài báo của ông đã được chấp nhận tại các Hội nghị Quốc tế. Gần đây, một trong những bài nghiên cứu của ông đã được đăng trên Tạp chí SCM.