Reggie Carney

Huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn và đào tạo kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm theo chương trình của John C. Maxwell.

Tổng quan về Reggie Carney

  • Chuyên gia đào tạo của Chương trình John C. Maxwell (Hoa Kỳ).
  • Huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn về giải pháp lãnh đạo và làm việc nhóm.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao và xây dựng đội ngũ trong sản xuất, bán hàng, lãnh đạo và phát triển tổ chức.
  • Từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao cho Earthlink và Pepsi – với trách nhiệm thúc đẩy cải tiến năng suất hai con số và quản lý các dự án hàng triệu đô la.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Phát triển lãnh đạo & đội nhóm.

Tiểu sử

Reggie Carney đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Sản xuất, Bán hàng và Phát triển Lãnh đạo. Ông đã làm việc gần 12 năm tại Pepsi Bottling với tư cách là Giám sát sản xuất & bảo trì. Trong thời gian tại Pepsi, ông đã lên ý tưởng và xây dựng chương trình phát triển chuyên nghiệp cho các nhà lãnh đạo sản xuất để cải thiện kết quả kinh doanh thông qua khả năng tạo ảnh hưởng.

Sau thời gian tại Pepsi, Reggie Carney chuyển sang giữ vị trí quản lý cấp cao tại Earthlink. Dưới sự lãnh đạo của ông, Tổ chức Bán hàng Dallas đã vươn từ vị trí thứ 6 lên số 1 trong khoảng thời gian 15 tháng, cải thiện 25% hiệu suất toàn hệ thống.

Năm 2004, Reggie Carney theo đuổi niềm đam mê truyền tải thông điệp về lãnh đạo đến mọi người trên thế giới. Ông đã tham gia huấn luyện, phát biểu về chủ đề lãnh đạo, đào tạo các nhà quản lý về kỹ năng thuyết trình suốt bao nhiêu năm nay. Reggie đã từng hợp tác với các tên tuổi lớn như: General Electric, Lockheed Martin, Honeywell, Texas Instruments, AT&T, Verizon, Sprint, Comcast, Bristol-Myer Squibb, Pfizer, ESPN, Walgreen, BP, v.v…