Thomas G. Crane

Chuyên gia tư vấn lãnh đạo, chuyên hỗ trợ cấp quản lý tăng cường hiệu suất thông qua văn hóa huấn luyện (coaching).

Tổng quan về Thomas G. Crane

  • Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Crane Consulting U.S.A.
  • Chuyên gia tư vấn, hỗ trợ viên nổi tiếng thế giới. Tác giả ấn phẩm nổi tiếng “The Heart of Coaching” và chương trình đào tạo cùng tên.
  • Kinh nghiệm Xây dựng Văn hóa Huấn luyện (Coaching) Hiệu suất cao, Phát triển Lãnh đạo, Hội thảo Kỹ năng Huấn luyện, Tăng cường hiệu suất đội nhóm.
  • Chuyên hỗ trợ cấp lãnh đạo tăng cường hiệu suất nhân viên thông qua việc phát triển văn hóa coaching.
  • Hơn 20 năm tư vấn và lãnh đạo gắn kết cho hàng chục doanh nghiệp lớn và nhỏ.
  • Thành viên Mạng lưới OD, Hiệp hội Quản lý Nguồn Nhân lực, Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ, và Hiệp hội Diễn giả Quốc gia.
  • Cử nhân Khoa học Đại học Purdue và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Drake.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Đào tạo, huấn luyện (Coaching), tư vấn (Mentoring) và thực hành ứng dụng (Action Learning).

Tiểu sử

Thomas G. Crane là chuyên gia tư vấn lãnh đạo, chuyên hỗ trợ các cấp quản lý tăng cường hiệu suất thông qua việc phát triển văn hóa huấn luyện (coaching). Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Đại học Purdue và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Drake.

Trong hơn 20 năm qua, Thomas G. Crane đã giúp hàng trăm doanh nghiệp lớn và nhỏ thay đổi chiến lược và phát triển văn hóa. Một số khách hàng của ông có thể kể đến như: Agilent Technologies, AES Corporation, AEP Corporation, Anadarko Petroleum, BP, Bell Atlantic, v.v…

Trước khi thành lập Crane Consulting vào năm 1995, Thomas G. Crane là phó chủ tịch của Senn-Delaney Leadership trong 9 năm – với vai trò chính là tư vấn thay đổi văn hóa chiến lược. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ lập kế hoạch tài chính và quản lý dự án với Solar Turbines.

The Heart of Coaching

Tác phẩm ‘The Heart of Coaching’ của Thomas G. Crane

Peter Chee, Thomas G. Crane, Jack Canfield và William Rothwell

Đồng sáng lập chương trình Certified Coaching & Mentoring Professional (Từ trái qua phải): TS. Peter Chee, Thomas G. Crane, TS. Jack CanfieldTS. William Rothwell