Trần Quang Tuấn Huy

Chuyên gia đào tạo kỹ năng lãnh đạo – quản lý, kỹ năng cá nhân, bán hàng – dịch vụ với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Tổng quan về thầy Trần Quang Tuấn Huy

Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Đại học Ngoại Ngữ.

Chứng chỉ tham gia các khóa Đào tạo quản lý chuyên sâu trong nước & ngoài nước của các tập đoàn Tài chính & Tư vấn Quốc tế:

 • LOMA Insurance Program 280, 290, 320.
 • Awareness Before Change Course (Prudential).
 • Synergistic Team Working Program (Prudential).
 • Effective Leadership Program (Prudential).
 • Professional Pattern Management – Garry Kinder (Prudential).
 • Prudential Management Skill 1, 2, 3.
 • Effective Presentation Skill (SMART HR Center).
 • Leadership Development Program (DBMCenter).
 • Team Leadership Program (AIG).
 • Effective Communication & Teamwork Program (AIG).
 • Train the Trainer (AIG).
 • Leadership & Motivation Skills (AIG).
 • Selection & Interviewing Skills (AIG).
 • Strategically Human Resource Management and Training System by BSC Tool (McKinsey).
 • Talent Management & Succession Planning (McKinsey and HSBC).

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

1. Nhóm Kỹ năng cá nhân (Inter-Personal Skills)

 • Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Quản lý thời gian.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định.
 • Tư duy sáng tạo.

2. Nhóm Kỹ năng Bán hàng & Dịch vụ (Sales & Srvice Skills)

 • Kỹ năng Bán hàng tư vấn.
 • Dịch vụ khách hàng hiệu quả.
 • Xử lý Khiếu nại.

3. Nhóm Kỹ năng Quản lý & Lãnh Đạo (Management Skills & Leadership)

 • Kỹ năng Quản lý cơ bản.
 • Kỹ năng Lãnh đạo.
 • Lập kế hoạch.
 • Huấn luyện (coaching) nhân viên.
 • Kỹ năng Giám sát & Đánh giá hiệu quả công việc.
 • Động viên nhân viên.
 • Tổ chức họp hiệu quả.

4. Nhóm kỹ năng mềm khác

 • Đào tạo Giảng viên (Train The Trainer).
 • Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực cho Giám đốc Đào tạo & Giám đốc Nhân sự.
 • Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng.
 • Xây dựng Mục tiêu (KPIs) & Đánh giá Hiệu quả Công việc.
 • Phong cách Xã hội (Social Style).

Tiểu sử thầy Trần Quang Tuấn Huy

Thầy Trần Quang Tuấn Huy sở hữu vốn kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm & ngân hàng. Trong hơn 10 năm qua, thầy đã được tin tưởng giao phó các vị trí đào tạo & quản lý cấp cao tại các tập đoàn Bảo hiểm đa quốc gia & Ngân hàng như:

 • Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực TPHCM – Tập đoàn Bảo hiểm Prudential. Ở vị trí này, thầy Huy quản lý trực tiếp 5 Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh & 3 chuyên viên Đào tạo thuộc kênh nhân viên; 150 Trưởng ban Kinh doanh & Trưởng nhóm kinh doanh; cùng với hơn 2000 đại lý thuộc kênh đại lý.
 • Trưởng phòng Đào tạo (Head of Training) – Tập đoàn Bảo hiểm Phi Nhân thọ AIG.
 • Phó Giám đốc Đào tạo toàn quốc kiêm Trưởng phòng Tuyển dụng khu vực phía nam – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
 • Giám đốc Đào tạo miền Nam – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank).

Danh sách khách hàng từng đào tạo

 • Coca Cola, SAMSUNG Vietnam, PoscoVietnam, Sparton, Vietnam Singapore Industrial Park, Louis Dreyfus Commodities, Pou – Yuen Vietnam, Perfetti van melle Vietnam, Bel Vietnam ….
 • Di-central, NetN@m, FPT Software, Datalogic.
 • Vinatrans, Vinalink Logistics, Vinataba, Dongtam Group, Betong 6, Masan group, Thibidi, Thien Long Co., FAHASA, Vietnam Airline Engineering Co.; Codupha Pharmaceutical Co., Tran Phu Printing Co. …. • Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC), PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Company (PVFCCo.), Petrol Vietnam, Phu My Fertilizer Co., VIANCO …
 • Bao Minh CMG, Grouppama, ACE Life, Viet A bank, Techcom bank, VP Bank, OCB
 • HCM States University, University of Natural Science, Ton Duc Thang University, Saigon Tiep Thi Newspaper.