Trịnh Xuân Hùng

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp với hơn 40 năm kinh nghiệm bán hàng – phát triển kinh doanh tại các tập đoàn lớn.

Tổng quan về thầy Trịnh Xuân Hùng

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – trường Henley Management College (Vương quốc Anh).
 • Giám đốc Phát triển Năng lực – Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutiFood.
 • Phụ trách phát triển thị trường, kế hoạch bán hàng cho FrieslandCampina Vietnam.
 • Cựu Giám đốc phát triển thị trường của Pepsico Vietnam (2010-2013), Giám đốc bán hàng của British American Tobacco Vietnam (2013-2015).
 • Huấn luyện viên doanh nghiệp của The Competency Development Co. (CODE).

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

1. Đào tạo kỹ năng bán hàng

 • Giám sát / Quản lý Bán hàng.
 • Kỹ năng đàm phán – thương lượng.
 • Quản lý khách hàng trọng yếu/ chiến lược (KAM / SAM)
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh.
 • Quản lý – Vận hành kho bãi.
 • Quản lý hoạt động bán hàng.
 • Quản lý hệ thống và nhà phân phối.
 • Mô hình kinh doanh B2B.
 • Phát triển thị trường.

2. Đào tạo kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Huấn luyện (coaching).
 • Giao việc (delegation).
 • Kỹ năng lãnh đạo – quản lý.
 • Đào tạo giảng viên (Train the trainer).
 • Giao tiếp trong kinh doanh.
 • Kỹ năng thuyết phục.
 • Tổ chức họp hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình.
 • Quản lý thời gian.
 • Tư duy sáng tạo trong kinh doanh.
 • Quản trị thay đổi.

Tiểu sử thầy Trịnh Xuân Hùng

Thầy Trịnh Xuân Hùng là chuyên gia đào tạo với hàng chục năm kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Bán hàng. Trong quá trình công tác, thầy từng đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận Phát triển khách hàng, Phát triển kinh doanh và lĩnh vực bán hàng, Quản lý khách hàng trọng yếu (KAM). Quá trình làm việc đã giúp thầy tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu – cả về thương mại truyền thống và hiện đại.

Từ những hiểu biết sâu sắc về tiếp cận thị trường, quản lý không gian & hạng mục, thầy Trịnh Xuân Hùng đã dẫn dắt  và tư vấn thành công cho nhiều đối tác kinh doanh về hệ thống bán hàng / năng lực bán hàng, xây dựng đội nhóm và phát triển kỹ năng.

Danh sách khách hàng từng đào tạo

 • Saigon Tobacco Co.
 • Marico Vietnam.
 • Samsung Electronics.
 • Fujitsu Vietnam.
 • TOA Vietnam.
 • Schneider Electrics.
 • ANZ Bank.
 • Nippon Vietnam.
 • Sonion Vietnam.
 • SG VietFinance.
 • Sanofi Aventis.
 • Chilease International.