Phạm Phước Lộc

Hơn 16 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện, tư vấn kỹ năng lãnh đạo – quản lý, bán hàng, phát triển kinh doanh.

Tổng quan về thầy Phạm Phước Lộc

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Columbia Southern University.
 • Chuyên gia huấn luyện & cố vấn được chứng nhận (Certified Coaching & Mentoring Professional) của ITD World.
 • Chứng nhận Quản lý nhân sự, quản trị doanh nghiệp, tiếp thị – trường Magill College.
 • Chứng nhận khóa học Biến chuyển nguồn Nhân lực & Phát triển tổ chức của Rothwell – Mega Guru in HR.
 • Chuyên viên “Tổ chức hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội” – Nestle, G&H.
 • Chứng nhận “Kỹ năng đàm phám & Thương lượng” – Trung tâm Xúc tiến thương mai & Đầu tư TP. HCM.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Đào tạo & huấn luyện

 • Kỹ năng bán hàng & tư vấn.
 • Năng lực Quản lý & Lãnh đạo.
 • Huấn luyện (coaching).
 • Leadership with D.I.S.C.
 • Dịch vụ khách hàng.
 • Quản lý bán hàng.
 • Giám sát
 • Thuyết trình hiệu quả.
 • Quản trị thay đổi.
 • Đào tạo chuyên viên Huấn luyện.
 • Quản lý huấn luyện.
 • Nâng cao hiệu quả làm việc của tổ chức.
 • Kỹ năng giao tiếp & tạo ảnh hưởng.
 • Đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng.
 • Thiết kế & thực hiện các chương trình huấn luyện kinh doanh, Lãnh đạo, Quản lý, phục vụ khách hàng, Kỹ năng cá nhân.

Tư vấn

 • Xây dựng bản mô tả công việc & hồ sợ năng lực.
 • Đánh giá năng lực (Competency Assessment).
 • Đánh giá & Quản lý nhân tài (Talent Identification & Management).
 • Nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ kinh doanh (Sale Force Effectiveness).

Tiểu sử thầy Phạm Phước Lộc

Thầy Phạm Phước Lộc có hơn 16 năm kinh nghiệm Kinh doanh tiếp thị, Huấn luyện và Phát triển tổ chức, Quản lý Nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FCMG), Dược Phẩm, Bảo Hiểm, Ngân hàng, Dịch vụ tư vấn – Đào tạo, v.v…

Từ vị trí một nhân viên kinh doanh, với tinh thần ham học hỏi, cầu tiến và tận tụy trong công việc, thầy Phạm Phước Lộc đã nhanh chóng vươn lên khi lần lượt đảm trách các vị trí Trưởng phòng Quản lý Phát triển Kinh doanh, Chuyên viên Huấn luyện cấp cao, Trưởng phòng Huấn luyện & Phát triển tổ chức, trưởng đại diện ở các Tập đoàn Glaxo Smith Kline Pharmaceutical (GSK), American International Assurance (AIA), Nestle, ANZ Bank, ITD Training & Development Institution, DKSH pharmaceutical.

Phạm Phước Lộc - Chứng chỉ CCMP

Suốt quá trình công tác của mình, thầy Phạm Phước Lộc đã huấn luyện (coaching) cho hàng ngàn người ở các cấp bậc  và trình độ khác nhau – từ nhân viên đến quản lý cấp cao trong và ngoài nước. Phong cách giảng dạy của thầy được học viên đánh giá cao về sự nhiệt tình, thân thiện, tận tâm và tràn đầy năng lượng trong cách truyền đạt và dẫn dắt.

Danh sách khách hàng từng đào tạo

 • Rich field Worldwide Corporation.
 • Sonion.
 • Dai-i-chi.
 • Manulife.
 • Sa-Pro real estate.
 • Kumho tires.
 • XuanThuy.
 • HSBC.
 • Nestle.
 • Vinamilk.Abott.
 • An Binhco.
 • Sao BacDau technology co.
 • British Tobacco.
 • ANZ bank.
 • NOF.
 • Golden Eyes advertising…