Khóa học Nhân sự - Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP)

CHRBP là chứng chỉ danh giá chứng nhận năng lực phát triển chiến lược điều hành của người làm Nhân sự.

Nội dung

Khóa học Nhân sự CHRBP xuất phát từ những biến chuyển trong vai trò của bộ phận Nhân sự trong những năm gần đây. Ngày nay, kỳ vọng của doanh nghiệp đối với bộ phận Nhân sự đã và đang tăng lên đáng kể – đặc biệt về phương diện đóng góp và giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình cũng như tư duy Nhân sự. Một phần của quá trình thay đổi này là sự xuất hiện của một chức vụ mới với tên gọi Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Human Resource Business Partner – HRBP).

Hiện nay, quá trình chuyển đổi nhân sự bao gồm việc điều chỉnh lại cơ bản những công việc Bộ phận nhân sự phải làm, mục đích của bộ phận này và những nỗ lực cần phải thực hiện. Các CEO đã liên tục tuyên bố rằng họ mong muốn có một Bộ phận Nhân sự chủ động hơn, đóng góp vào công tác hoạch định chiến lược nhiều hơn là vận hành. Đây chính là lý do dẫn đến sự ra đời khóa học Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP) của ITD World.

Chiến lược tuyển dụng nhân sự

Giới thiệu khóa học Nhân sự CHRBP của ITD

Chương trình Chứng chỉ Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Certified Human Resource Business Partner – CHRBP) của ITD World được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên của doanh nghiệp. Dành riêng cho những người làm trong ngành Quản trị Nhân sự, khóa học giúp học viên trang bị những kiến thức quan trọng để đam đương vị trí HRBP trong công ty.

Trong 5 ngày học, học viên sẽ được nghiên cứu các chiến lược nhằm tái tạo cơ bản bộ phận nhân sự, biến bộ phận này thành một đối tác kinh doanh thực sự cho doanh nghiệp. Để đáp ứng những thách thức trong tương lai, những người hành nghề nhân sự phải phát triển chính mình để trở thành đối tác nhân sự và tác nhân thay đổi chiến lược cho công ty.

Kết thúc khóa học nhân sự của ITD, học viên tham dự đầy đủ các buổi hội thảo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được cấp chứng chỉ CHRBP. Sau đó, nếu hoàn thành một dự án thực tế có áp dụng năng lực CHRBP trong tổ chức của bạn, học viên sẽ chính thức được ARTDO và ITD World cấp chứng chỉ “Certified CHRBP” danh giá.

(Lưu ý: Chương trình đào tạo được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh)

Khóa học Nhân sự - Đối tác chiến lược kinh doanh (eCHRBP)

Vì sao nên tham gia khóa học Nhân sự CHRBP?

Khóa học Nhân sự CHRBP của ITD World giúp học viên trang bị kiến thức và động lực cần thiết để đạt được các mục tiêu sau:

 • Tự tin vào năng lực cá nhân trong việc mang lại thay đổi chiến lược cho doanh nghiệp
 • Ý thức giá trị chiến lược của bộ phận nhân sự.
 • Sẵn sàng đề xuất quan điểm và định hướng mới. Hiểu rõ những điểm phức tạp trong hoạt động doanh nghiệp và phát triển kỹ năng giao tiếp nơi công sở.
 • Xây dựng các mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với khách hàng và và các đồng nghiệp nhân sự.
 • Tập trung vào việc mang lại kết quả kinh doanh bằng cách tận dụng toàn bộ chức năng nhân sự và nêu gương cho các thành viên khác trong bộ phận Nhân sự.

Chứng chỉ Nhân sự CHRBP

Đối tượng tham dự chương trình CHRBP

Khóa học Nhân sự CHRBP của ITD World được thiết kế dành cho các đối tượng sau:

 • Giám đốc Nhân sự.
 • Giám đốc/ Phó giám đốc.
 • Chuyên viên Phát triển doanh nghiệp.
 • Giám đốc điều hành cấp cao chịu trách nhiệm về các chức năng nhân sự.

Chiến lược tuyển dụng nhân sự

Mục tiêu khóa học Nhân sự CHRBP

Khóa học Nhân sự CHRBP được thiết kế nhằm giúp học viên đạt được những mục tiêu sau đây:

 • Nẵm rõ ý nghĩa thuật ngữ Chuyển đổi nguồn nhân lực (Human Resource Transformation) và các xu hướng chính ảnh hưởng đến sự chuyển đổi đó.
 • Xác định chiến lược để đáp ứng các xu hướng nêu trên.
 • Hiểu được ý nghĩa thuật ngữ Đối tác nguồn nhân lực (Human resource partnering).
 • Mô tả và tóm tắt các hướng đi đặc biệt trong chuyển đổi và hợp tác nhân sự.
 • Tìm hiểu sâu hơn về Quản lý nhân tài là gì và vai trò trọng tâm của hoạt động này trong quá trình chuyển đổi nhân sự.
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi và hợp tác nhân sự chiến lược chi tiết.
 • Nâng cao năng lực cá nhân trong hợp tác nhân sự, nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp trong chiến lược, quản lý thay đổi, phát triển tổ chức và hoạt động vận hành.
 • Thiết lập khung Phân tích và Chỉ số Nhân sự hiệu quả để thu thập những hiểu biết quan trọng về kinh doanh đối với mô hình vốn nhân lực của doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện năng lực quản lý nhân tài tổng hợp có ý nghĩa cho doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự

Nội dung chương trình CHRBP

Khóa học Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP) của ITD World được tổ chức trên nền tảng Zoom trong thời gian 35 giờ – với tổng cộng 10 học phần, mỗi học phần 3,5 giờ. Trong đó, học viên sẽ có cơ hội nghiên cứu 6 năng lực HRBP chính:

 1. Giải mã năng lực, vai trò, kỳ vọng của đối tác kinh doanh (3 mô-đun).
 2. Quản trị thay đổi (2 mô-đun).
 3. Trở thành Nhà tư vấn OD nội bộ đáng tin cậy (1 mô-đun).
 4. Tận dụng các Chỉ số & Phân tích Nhân sự (1 mô-đun).
 5. Định hình Tương lai của Quản lý Nhân tài & Lãnh đạo (2 mô-đun).
 6. Hình thành Năng lực Nhân sự Nhanh nhạy (2 mô-đun).

1. Giải mã đối tác kinh doanh

 • Hợp tác kinh doanh – 5 điều kiện tiên quyết (Đánh giá 360 độ).
 • Chuyển đổi Nhân sự – Mô hình Chiến lược Thay đổi Ulrich.
 • Xây dựng ma trận RACI với ban lãnh đạo doanh nghiệp – Quy trình RACI Doanh nghiệp, HRBP RACI cho Con người.
 • Mô hình Năng lực Tích hợp (HRBP + OD = Nhà chiến lược Nhân sự).
 • Mô hình HRCS Vòng 7 của RBL (Người hỗ trợ tổ chức, Năng lực cốt lõi, Người hỗ trợ phân phối).

2. Quản trị sự thay đổi

 • 3 Cấp độ Quản lý Thay đổi (Thiết kế, Thực hiện, Duy trì).
 • Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.
 • Vượt qua sự phản kháng đối với thay đổi.
 • Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu 3 Mô hình Quản trị thay đổi (ADKAR, Kotter, GE CAP).

3. Tư vấn OD

 • 7C của Tư vấn Nội bộ Hiệu quả
 • OD – Sx, Hx, Dx, Tx – Tư duy chẩn đoán & thiết kế.
 • Các công cụ & phương pháp để phân tích năng lực doanh nghiệp.
 • Đánh giá năng lực của tổ chức.

4. HRMA

 • 3 khía cạnh của HRMA: Báo cáo, Phân tích, Chiến lược/
 • Phân biệt giữa HRMA và EFMA.
 • Vai trò và trách nhiệm quan trọng đối với việc tổ chức chức năng HRMA.
 • So sánh số liệu với dữ liệu (Làm việc trong Doanh nghiệp, Đánh giá Doanh nghiệp, Hoạt động
  Kinh doanh).

5. Quản lý nhân tài & Lãnh đạo

 • Định nghĩa Nhân tài & Phân khúc nhân tài.
 • Vai trò của nhân tài đối với tương lai doanh nghiệp.
 • Xây dựng năng lực quản lý nhân tài tích hợp.
 • Quản lý Thương hiệu Nhân tài.
 • 3 Quan điểm về Lập kế hoạch Kế nhiệm (Succession Planning).
 • Huấn luyện nghề nghiệp chiến lược (Strategic career coaching).

6. Xây dựng đội ngũ Nhân sự nhanh nhạy

 • Kinh doanh trong thế giới VUCA – Vai trò của bộ phận Nhân sự nhanh nhạy (Lãnh đạo nhanh nhạy, Nhân viên nhanh nhạy, Hệ thống nhân sự nhanh nhạy).
 • Định hình tương lai doanh nghiệp – 3 trọng tâm của Thích ứng (Quy trình làm việc nhanh nhạy, Nơi làm việc nhanh nhạy, Lực lượng lao động nhanh nhạy).
 • Ứng dụng Mô hình Agile “AwE”.

Download brochure chi tiết tại đây.

Giới thiệu giảng viên

KC Yan

Giảng viên phụ trách: KC Yan

 • Chuyên gia tư vấn chính cấp cao tại ITD World với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trên quy mô quốc tế.
 • Cựu Giám đốc Nhân sự khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của Freescale Semiconductor, Swiss Reinsurance và Motorola, chịu trách nhiệm quản lý hơn 23.000 nhân viên trên 12 quốc gia khác nhau.
 • Thành viên Nhóm Lãnh đạo Cấp cao Nhân sự Toàn cầu, quản lý chéo các dự án chức năng với các nhóm nhân viên từ châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi.
 • Từng đảm nhiệm đa dạng vai trò khác nhau từ Giám sát đến Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hoạt động Sản xuất, Nhân sự, Nghiên cứu & Phát triển, Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (CHRBP).
 • Kinh nghiệm chuyển đổi thành công nhiều chiến lược kinh doanh, cung cấp sáng kiến thay đổi nguồn nhân lực hiệu quả.
 • Chuyên gia Huấn luyện & Cố vấn được chứng nhận (Certified Coaching & Mentoring Professional), Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp của Đại học Đông Á, Ma Cao.

Thông tin khai giảng & Chi phí

Khóa học Nhân sự CHRBP của ITD Worlđ được tổ chức trên nền tảng online theo khung như sau:

Thời lượng: 5 buổi, mỗi buổi 2 module

Lịch học mới nhất:

 • 16-17/02
 • 22-23/02
 • 25/02

Thời gian học:

 • Buổi sáng: 8h30-12h
 • Buổi chiều: 1h-4h30

(nghỉ 10 phút mỗi tiếng)

Phí tham dự: Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam qua số điện thoại 028 3825 8487, email itdvietnam@vncmd.com, hoặc điền form tư vấn dưới đây để được hỗ trợ thông tin chi tiết về khóa học Nhân sự CHRBP.

Lịch học & Chi phí

Khai giảng: 16/02/2022

Lịch học:

 • 16-17/02
 • 22-23/02
 • 25/02

Thời gian học:

 • Buổi sáng: 8h30-12h
 • Buổi chiều: 1h-4h30

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

DOWNLOAD BROCHURE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

Đăng ký tư vấn

Vì sao chọn ITD?

Vì sao chọn ITD World

Chương trình đào tạo Public khác của ITD

Certified Training Professional

Chứng chỉ Certified Training Professional (CTP)

Chứng chỉ CTP do ARTDO International phối hợp với ITD World phát triển, được Liên hiệp quốc (UN), Human Resource Development Fund (HRDF) và nhiều tổ chức quốc tế uy tín khác tin tưởng chọn làm “tiêu chuẩn vàng” cho bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D) của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao (Certificate in Performance Coaching – CPC)

Certificate in Performance Coaching (CPC)

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao Certificate in Performance Coaching (CPC) được thiết kế dành riêng cho cấp quản lý và lãnh đạo có nguyện vọng phát triển chuyên sâu kỹ năng coaching. Trang bị tư duy và 7 kỹ năng coaching cần thiết nhằm phát huy tối đa tiềm năng nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm (Certificate in Talent, Competency and Succession Management)

Certificate in Talent, Competency & Succession Management

Chương trình đào tạo 5 ngày theo khung Hoa Kỳ của TS. William Rothwell – Nghiên cứu các phương pháp quản lý nhân tài, mô hình năng lực, công cụ và chiến lược quản lý kế nhiệm (succession planning) tiên tiến nhất.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo lãnh đạo - quản trị in house (ITD World Vietnam)

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Song song với các khóa đào tạo “Public”, ITD Vietnam cũng tổ chức những chương trình đào tạo in-house – được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.