John C. Maxwell

Chuyên gia đào tạo lãnh đạo hàng đầu thế giới, tác giả hơn 50 bestseller trên các tạp chí lớn của Hoa Kỳ.

Tổng quan về TS. John C. Maxwell

  • Chuyên gia đào tạo lãnh đạo hàng đầu thế giới theo bình chọn của Global Gurus.
  • Tác giả hơn 50 bestseller trên New York Times, Wall Street Journal và Business Week.
  • Chuyên gia lãnh đạo, diễn giả và tác gia danh tiếng quốc tế.
  • Tác giả nhiều đầu sách về kỹ năng lãnh đạo nhất trên Amazon.com.
  • Người sáng lập EQUIP, Dịch vụ quản lý INJOY và Maximum Impact.
  • Kinh nghiệm đào tạo hơn 5 triệu nhà lãnh đạo tại 126 quốc gia trên toàn thế giới.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Phát triển lãnh đạo và đội nhóm.

Tiểu sử

Tiến sĩ John C. Maxwell là chuyên gia huấn luyện lãnh đạo, diễn giả và tác gia uy tín quốc tế. Ông là người sáng lập EQUIP, một tổ chức phi lợi nhuận đã đào tạo hơn 5 triệu nhà lãnh đạo tại 126 quốc gia trên toàn thế giới. Khách hàng của ông bao gồm các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, chính phủ các nước, Liên đoàn Bóng đá Quốc gia, Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point và Liên hiệp Quốc.

John C. Maxwell là tác giả nhiều đầu sách bán chạy nhất của New York Times, Wall Street Journal và Business Week. Một số ấn phẩm nổi bật nhất của ông có thể kể đến như:

  • 21 Quy luật vàng cho cấp lãnh đạo (The 21 Irrefutable Laws of Leadership).
  • Phát triển tố chất lãnh đạo trong bạn (Developing the Leader Within You).
  • 21 phẩm chất không thể thiếu của một nhà lãnh đạo (The 21 Indispensable Qualities of a Leader).

Năm 1985, Tiến sĩ John C. Maxwell thành lập INJOY® tại San Diego, California với sứ mệnh phát triển những nhà lãnh đạo xuất sắc và liêm chính. Công ty đã chuyển đến vị trí hiện tại của họ ở khu vực Atlanta vào năm 1997 và thành lập Maximum Impact một vài năm sau đó. Mỗi doanh nghiệp chịu trách nhiệm phát triển hàng chục nghìn nhà lãnh đạo mỗi năm – được thực hiện chủ yếu thông qua các sự kiện lớn, các chương trình đào tạo trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Năm 2007, cả hai công ty đều được mua lại bởi GiANT Impact.

Kathleen Ong, Serely Alcaraz và John C. Maxwell

Chuyên gia ITD World (từ trái qua phải): Kathleen Ong, Serely Alcaraz và TS. John C. Maxwell