Karl D. LaRowe

Chuyên gia đào tạo và huấn luyện Phát triển Nhân sự, Quản trị áp lực & Sức khỏe tinh thần cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổng quan về Karl D. LaRowe

  • Kinh nghiệm tổ chức hơn 1000 khóa đào tạo cho hơn 50.000 chuyên gia tại Hoa Kỳ, Canada, Đông Nam Á và Trung Đông.
  • Chuyên gia đào tạo và huấn luyện Phát triển Nhân sự, Duy trì Sức khỏe tinh thần cho lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Tác giả các đầu sách ‘Breath of Relief: Transforming Compassion Fatigue into Flow‘, ‘Qigong for Care Providers’, v.v…

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Quản trị áp lực và sức khỏe tinh thần.
  • Duy trì năng lượng tại nơi làm việc.
  • Tư duy tích cực.
  • Tập luyện khí công (Qigong).

Tiểu sử

Sau khi trải qua thời gian trầm cảm nặng do áp lực công việc, Karl D. LaRowe đã tìm đến với các phương pháp Tâm lý học Tích cực, Tâm lý Năng lượng, Tâm lý Sức mạnh và nghiên cứu các phương pháp thực hành của nhận thức soma, thở có ý thức, vận động tâm trí và hình dung sáng tạo. Năm 1989, ông chuyển đến Singapore và học Khí công từ Simon Yong.

Bằng cách kết hợp các yếu tố của Khí công với Tâm lý học Tích cực, Karl D. LaRowe đã phát triển một phương pháp chuyển hóa căng thẳng và kiệt sức thành năng lượng tích cực – giúp hàng ngàn chuyên gia trên thế giới tìm thấy sức mạnh và khả năng chịu đựng để tiếp tục làm việc, cũng như học cách tự chăm sóc bản thân.