Mario Aquino del Castillo

Chuyên gia tư vấn cấp cao, nhà sáng lập chương trình đào tạo Certified Training Professional (CTP) của ITD World.

Tổng quan về TS. Mario Aquino del Castillo

 • Nhà tư vấn Nguồn nhân lực & Hiệu suất.
 • Chuyên gia Đào tạo & Phát triển, Quản lý Hiệu suất, Lãnh đạo và Huấn luyện (Coaching).
 • Giảng viên được chứng nhận cho Chương trình ‘Phát triển Người lãnh đạo trong Bạn‘ của ITD World.
 • Nhà thiết kế và phát triển chương trình Chuyên gia đào tạo được cứng nhận (Certified Training Professional – CTP), Chuyên gia tài năng & năng lực được chứng nhận (Certified Talent & Competency Professional).
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm Lãnh đạo, Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực
 • Giảng viên thỉnh giảng Đại học South Australia.
 • Bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Quản lý cấp bởi Đại học Ateneo de Manila.
 • Thạc sĩ và Tiến sĩ Phát triển doanh nghiệp của Trường OD (SAIDI) thuộc Viện Liên ngành Đông Nam Á.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Quản trị thay đổi.
 • Huấn luyện & Tư vấn Hiệu suất.
 • Quản lý & Cải thiện Hiệu suất.
 • Lập kế hoạch chiến lược.
 • Thiết kế & Phát triển Đào tạo.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo.
 • Đánh giá hoạt động đào tạo.

Tiểu sử

TS. Mario Aquino del Castillo tốt nghiệp ngành Khoa học Quản lý Kinh doanh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Ateneo de Manila (Philippines). Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Tổ chức Đào tạo và Phát triển Khu vực Châu Á (ARTDO) và Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Philippines (PSTD). Hiện nay, ông đóng vai trò là Tư vấn cấp cao của ITD World trụ sở tại Kuala Lumpur.

TS. del Castillo là chuyên gia đào tạo, diễn giả và tư vấn cho hàng chục tổ chức – doanh nghiệp tại châu Á. Ông đã trải qua quá trình đào tạo để giảng dạy Chương trình Quản lý Tương tác DDI, Service Plus, Chương trình Quản lý Mục tiêu, Quản lý Nguồn lực và các chương trình Lãnh đạo của John Maxwell.

Một trong những đóng góp lớn nhất của TS. Mario Aquino del Castillo là góp phần xây dựng nên chương trình Chuyên gia đào tạo được chứng nhận (Certified Training Professional – CTP) của ITD World. Từ khi ra đời vào năm 2004 đến nay, CTP đã luôn được các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc (UN) lựa chọn làm tiêu chuẩn đào tạo cho bộ phận Phát triển nguồn nhân lực (Learning & Development). Bên cạnh đó, ông cũng góp phần thiết kế nên chương trình Certified Talent and Competency (CTCP) cùng với TS. William Rothwell.

Certified Training Professional (CTP)