Peter Hawkins

Bậc thầy huấn luyện nhóm và huấn luyện hệ thống, với hơn 35 năm phát triển chiến lược, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp.

Tổng quan về GS. TS. Peter Hawkins

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Tiểu sử GS. TS. Peter Hawkins

GS. TS. Peter Hawkins là chuyên gia tư vấn, nhà văn và nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực lãnh đạo và phát triển năng lực lãnh đạo. Ông cũng đồng thời là nhà lãnh đạo tư tưởng về huấn luyện điều hành, huấn luyện nhóm và giám sát huấn luyện. Trong hơn 35 năm qua, ông đã làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thiết kế và hỗ trợ các dự án thay đổi lớn và chuyển đổi doanh nghiệp, cũng như coaching cho đội ngũ lãnh đạo trong các công ty tài chính và thương mại, khu vực công, giáo dục đại học và các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp lớn.

Hiện nay, GS. TS. Peter Hawkins phụ trách các chương trình giám sát huấn luyện và huấn luyện nhóm ở một số nơi trên thế giới, bao gồm chương trình quốc tế của Bath Consultancy Group về giám sát huấn luyện và Học viện Huấn luyện Điều hành đào tạo về huấn luyện đội có hệ thống. Ông là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Giám sát và Huấn luyện Điều hành Chuyên nghiệp (Association of Professional Executive Coaching) và là Thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia (Royal Society of Arts).

Peter Hawkins

TS. Peter Hawkins là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bath, Trường Quản lý và Đại học Oxford Brookes. Ông giữ chức vụ Chủ tịch của Connect Assist, và là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty nhỏ và quỹ từ thiện. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo lãnh đạo của các tổ chức quốc tế – bao gồm chương trình đào tạo Certified Chief Master Coach (CCMC) của ITD World.