William J. Rothwell

Giáo sư Phát triển Nguồn nhân lực Đại học bang Pennsylvania, chuyên đào tạo Quản trị Nhân sự và Kế nhiệm.

Điểm nổi bật

 • Chủ tịch tập đoàn Rothwell & Associates.
 • Giáo sư Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Bang Pennsylvania.
 • Chịu trách nhiệm chương trình đào tạo HRD hàng đầu Hoa Kỳ.
 • Sáng lập 5 mô hình quản lý năng lực của ASTD.
 • Tác giả, đồng tác giả, biên tập và đồng biên tập hơn 80 đầu sách quản trị nhân sự. Trong đó, tác phẩm “Lập kế hoạch kế nhiệm hiệu quả: Đảm bảo khả năng lãnh đạo liên tục và nuôi dưỡng nhân tài từ bên trong” (Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from within) được nhiều người đánh giá là tiêu chuẩn vàng cho doanh nghiệp trong quản lý kế nhiệm.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Tiểu sử

Tiến sĩ William J. Rothwell là Chủ tịch tập đoàn Rothwell and Associates, Inc. Ông là Giáo sư Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Bang Pennsylvania. Chương trình đào tạo HRD sau đại học của ông được xếp hạng nằm trong top những chương trình đào tạo nhân sự hàng đầu Hoa Kỳ. Ở cương vị Chuyên gia tư vấn, ông đã làm việc với hơn 40 tập đoàn đa quốc gia.

Tiến sĩ William J. Rothwell đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Hiệu suất và Nhân sự từ năm 1979. Ông là tác giả, đồng tác giả, biên tập và đồng biên tập hơn 78 đầu sách. Một số tác phẩm gần đây của ông có thể kể đến như:

 • The encyclopedia of human resource management.
 • Lean But Agile: Rethink Workforce Planning and Gain a True Competitive Advantage.
 • Invaluable Knowledge: Securing your company’s technical expertise-Recruiting and retaining top talent, transferring technical knowledge, engaging high performers.
 • The manager’s guide to maximizing employee potential: Quick and easy strategies to develop talent every day.
 • The Leader’s Daily Role in Talent Management.
 • Human Resource Transformation.
 • Strategic Human Resource Leader – ấn bản lần 2.
 • Practicing Organization Development – ấn bản lần 3.
 • Planning and Managing Human Resources – ấn bản lần 2.
 • Human Performance Improvement – Building Practitioner Competence – ấn bản lần 2.
 • ASTD Models for Human Performance Improvement: Roles, Competencies, and Outputs Career Planning and Succession Management Effective Succession Planning – ấn bản lần 4.
 • The Strategic Development of Talent.
 • Competency-based Human Resource Management.
 • What CEOs Expect From Corporate Training.
 • Beyond Training and Development – ấn bản lần 2.
 • Improving On-The-Job Training – ấn bản lần 2.
 • Becoming an Effective Mentoring Leader.
 • Maximizing Talent Potential.
 • The Workplace Learner: How to Align Training Initiatives with Individual Learning Competencies.