Chứng chỉ Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm

Chương trình đào tạo chuyên sâu về Quản lý Nhân sự. Nhân tài & Kế nhiệm – do chuyên gia nhân sự hàng đầu Hoa Kỳ phụ trách.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, doanh nghiệp đã và đang nhận ra tầm quan trọng của việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh. Thực trạng này đã dẫn đến “Cuộc chiến nhân tài” giữa các doanh nghiệp, thu hút sự chú ý đối với vấn đề quản lý và phát triển nhân tài.

Thế nào là quản lý nhân tài? Làm cách nào để thu hút, quản lý, giữ chân, định vị và phát triển năng lực nhân viên, trong hoàn cảnh kinh tế hoàn cầu ngày càng trở nên khó khăn hơn? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong chương trình Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm (Certificate in Talent, Competency and Succession Management – CTCSM) – do TS. William Rothwell phụ trách.

Đánh giá nhân tài

Nội dung

Giới thiệu khóa học Quản lý nhân sự CTCSM

Nghiên cứu thực tế đã chứng minh rằng nhân viên tài năng có thể đạt được năng suất cao hơn gấp 20 lần so với người lao động bình thường. Hãy hình dung xem việc sở hữu một đội ngũ nhân viên như vậy sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành công vượt trội đến nhường nào!

Chương trình đào tạo Quản lý nhân sự Certificate in Talent, Competency and Succession Management (CTCSM) được tổ chức trong thời gian 5 ngày, mỗi ngày 1,5 giờ. Trong 5 ngày học, TS. William Rothwell sẽ tập trung phân tích các yếu tố quan trọng và các phương pháp thực hành tân tiến nhất trong lĩnh vực quản lý nhân tài, mô hình năng lực và quản lý kế nhiệm. Ngoài ra, TS. Rothwell cũng sẽ chia sẻ với bạn những công cụ hiện đại, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong quản trị nhân sự.

(Lưu ý: Chương trình đào tạo được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh)

Chứng chỉ Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm (Certificate in Talent, Competency and Succession Management)

Đối tượng tham dự khóa học Quản lý nhân sự CTCSM

Khóa học quản lý nhân tài CTCSM được thiết kế nhằm phát triển và hoàn thiện năng lực cho các đối tượng sau:

 • Quản lý cấp cao & Tổng giám đốc.
 • Trưởng phòng nhân sự.
 • Phó chủ tịch.
 • Giám đốc nhân sự.
 • Trưởng phòng quản lý nhân tài.
 • Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao.

Phương pháp học tập: eLearning + eWorkshop (Hội thảo online trực tuyến)

Thời lượng: 1,5 giờ (eWorkshop) + 6 giờ học trực tuyến (tự nghiên cứu có hướng dẫn)/ ngày x 5 ngày

Mục tiêu chương trình đào tạo Quản lý nhân sự CTCSM

Sau 5 ngày, học viên sẽ đạt được những mục tiêu sau đây:

 • Nắm rõ các thuật ngữ về quản lý, phát triển nhân tài và quản lý kế nhiệm.
 • Xây dựng kế hoạch quản lý nhân tài và kế nhiệm trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
 • Tiếp cận hoạt động phát triển nhân tài một cách có hệ thống.
 • Thiết lập mô hình chiến lược để quản lý và phát triển tài năng.
 • Thảo luận về lý thuyết và phương pháp tốt nhất nhằm xác định, đánh giá và mô hình hóa năng lực nhân viên, làm nền tảng cho việc lập kế hoạch quản lý, phát triển và kế thừa nhân tài.
 • Đánh giá các phương pháp tiếp cận hoạt động quản lý hiệu suất nhằm phục vụ việc phát triển nhân tài.
 • Xác định các phương pháp đánh giá năng lực và sự khác biệt về hiệu quả giữa các phương pháp đó đối với hoạt động quản lý hiệu suất.
 • Xem xét các phương pháp đánh giá năng lực cá nhân cho các vị trí cao cấp hơn.
 • Thảo luận cách xác định chiến lược xây dựng nhân tài và ứng dụng vào mô hình năng lực cụ thể của công ty.
 • Tóm tắt các kỹ thuật sáng tạo trong hoạt động tuyển dụng và lựa chọn nhân tài.
 • Xác định và tận dụng các nguồn tài năng thay thế – ngoài phát triển nội bộ hoặc tuyển dụng / lựa chọn bên ngoài.
 • Xem xét các phương pháp lập kế hoạch phát triển cá nhân.
 • Nắm rõ cách lập kế hoạch kế nhiệm – đặc biệt cho các vị trí chuyên môn về kỹ thuật như kỹ sư – và phương pháp chuyển giao tri thức.
 • Xây dựng kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí yêu cầu cao về ngoại giao (ví dụ: sales, marketing, quan hệ chính phủ / công chúng) và xem xét các phương pháp bàn giao công việc hữu hiệu.
 • Trang bị kiến thức về các kỹ thuật giữ chân nhân tài tiên tiến nhất.
 • Chuẩn bị một kế hoạch hành động để học viên có thể ứng dụng ngay lập tức trong công việc.

Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ “Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm” (Certificate in Talent, Competency and Succession Management) do Trung tâm Đào tạo Quản lý ITD World phối hợp cùng tổ chức Rothwell & Associates cấp.

Chứng chỉ Quản lý Tài năng, Năng lực và Kế nhiệm (Certificate in Talent, Competency and Succession Management)

Nội dung khóa học Quản lý nhân sự CTCSM

Khóa học Quản trị nhân tài của TS. Rothwell kéo dài trong thời gian 5 ngày – mỗi ngày gồm 1,5 giờ học online trực tiếp với TS. Rothwell và 6 giờ làm bài tập thực tế – bao hàm 12 nội dung sau:

 1. Giới thiệu chung
 2. Định nghĩa hoạt động Quản lý – Phát triển nhân tài
 3. Chiến lược Quản lý – Phát triển nhân tài
 4. Ứng dụng mô hình quản lý nhân tài trong thực tế
 5. Quản lý hiệu suất và đánh giá năng lực
 6. Tuyển dụng và lựa chọn nhân tài
 7. Sử dụng các nguồn nhân tài thay thế
 8. Lập kế hoạch phát triển cá nhân
 9. Chiến lược kế nhiệm trong các ngành nghề kỹ thuật
 10. Chiến lược kế nhiệm trong các ngành nghề giao tiếp xã hội
 11. Bí quyết giữ chân nhân tài
 12. Tổng kết

NGÀY 1

I. Giới thiệu

 • Mục đích chương trình.
 • Cơ cấu chương trình học.
 • Mục tiêu đào tạo.
 • Giải đáp thắc mắc.

II. Định nghĩa hoạt động Quản lý – Phát triển nhân tài & Tình huống thực tế

 • Định nghĩa Quản lý – Phát triển nhân tài và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp.
 • Làm thế nào để nhà lãnh đạo cấp cao có thể quản lý nhân tài và lập kế hoạch kế nhiệm trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
 • Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp đối với việc quản lý và phát triển nhân tài và phương pháp phù hợp.
 • Xây dựng tình huống thực tế trong quản lý và phát triển tài năng.

III. Hướng dẫn quản lý – phát triển nhân tài một cách có hệ thống và chiến lược

 • Mô hình hướng dẫn quản lý và phát triển tài năng.
 • Đánh giá mô hình nêu trên.
 • Giải đáp thắc mắc về mô hình.

NGÀY 2

IV. Ứng dụng mô hình quản lý nhân tài

 • Định nghĩa về nhân tài.
 • Tầm quan trọng của nhân tài.
 • Các phương pháp tiếp cận mô hình quản lý nhân tài & hoạt động thực tế.
 • Các phương pháp tiếp cận mô hình quản lý nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật & hoạt động thực tế.

NGÀY 3

V. Quản lý hiệu suất và đánh giá năng lực

 • Định nghĩa về quản lý hiệu suất.
 • Tầm quan trọng của quản lý hiệu suất đối với phát triển nhân tài.
 • Định nghĩa đánh giá năng lực và mối liên quan đối với hoạt động quản lý hiệu suất.
 • Ứng dụng thực tế hoạt động quản lý hiệu suất và đánh giá năng lực.

VI. Tuyển dụng và lựa chọn nhân tài

 • Tìm hiểu về hoạt động tuyển dụng và lựa chọn nhân tài như một phần chương trình phát triển tài năng của doanh nghiệp.
 • Định nghĩa tuyển dụng và lựa chọn nhân tài.
 • Vì sao cần đến những hướng tiếp cận sáng tạo trong tuyển dụng và lựa chọn nhân tài?
 • Nghiên cứu các phương pháp tuyển dụng và lựa chọn nhân tài hiệu quả nhất.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.

VII. Sử dụng các nguồn nhân tài thay thế

 • Định nghĩa nguồn nhân tài “thay thế”.
 • Tầm quan trọng của nguồn nhân tài thay thế trong quản lý nhân tài.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.

NGÀY 4

VIII. Lập kế hoạch phát triển cá nhân

 • Định nghĩa hoạt động Phát triển cá nhân là gì, và phương pháp lập kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên năng lực nhân viên.
 • Các phương pháp phát triển cá nhân thực tiễn.
 • Từng bước xây dựng, tiến hành và đánh giá kế hoạch phát triển cá nhân.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.
 • Các phương pháp đột phá trong quản lý và phát triển nhân tài.

IX. Lập kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao tri thức trong các ngành nghề kỹ thuật

 • Định nghĩa về xây dựng kế hoạch kế nhiệm trong ngành nghề kỹ thuật.
 • Mô hình xây dựng kế hoạch.
 • Phương pháp chuyển giao tri thức.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.

NGÀY 5

X. Lập kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao tri thức trong các ngành nghề giao tiếp xã hội

 • Định nghĩa về xây dựng kế hoạch kế nhiệm trong ngành nghề giao tiếp xã hội.
 • Mô hình xây dựng kế hoạch.
 • Phương pháp chuyển giao tri thức và các mối quan hệ xã hội.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.

XI. Giữ chân nhân tài

 • Tìm hiểu về hoạt động giữ chân nhân tài như một phần chương trình phát triển tài năng của doanh nghiệp.
 • Tầm quan trọng của giữ chân người tài.
 • Nghiên cứu các chiến lược giữ chân nhân tài hiệu quả nhất.
 • Ví dụ & hoạt động thực tế.

XII. Tổng kết

 • Tóm tắt mục đích, mục tiêu và nội dung chương trình.
 • Đánh giá mục tiêu học viên.
 • Giải đáp thắc mắc.

Giới thiệu giảng viên

William Rothwell

TS. William J. Rothwell là Chủ tịch của Tập đoàn Rothwell and Associates. Ông đồng thời là Giáo sư Phát triển Nguồn nhân lực tại Đại học Pennsylvania. Trong những năm qua, ông đã làm việc với hơn 40 tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới.

TS. Rothwell đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong Quản lý Hiệu suất và Nhân sự từ năm 1979. Ông là tác giả, đồng tác giả, biên tập và đồng biên tập của hơn 150 đầu sách. Một số đầu sách có thể kể đến như:

 • Bộ bách khoa toàn thư về quản lý nguồn nhân lực, 3 tập (The encyclopedia of human resource management).
 • Tinh gọn Nhưng Nhanh nhẹn: Đánh giá lại về hoạt động Lập kế hoạch Lực lượng Lao động và Đạt được Lợi thế Cạnh tranh Thực sự (Lean But Agile: Rethink Workforce Planning and Gain a True Competitive Advantage).
 • Đảm bảo chuyên môn kỹ thuật cho doanh nghiệp – Tuyển dụng và giữ chân nhân tài, chuyển giao tri thức kỹ thuật và thu hút nhân tài (Invaluable Knowledge: Securing your company’s technical expertise –
  Recruiting and retaining top talent, transferring technical knowledge, engaging high performers).
 • Hướng dẫn cấp quản lý tối đa hóa năng lực nhân viên: Các chiến lược nhanh chóng và dễ dàng để phát triển tài năng mỗi ngày (The manager’s guide to maximizing employee potential: Quick and easy strategies to develop talent every day).
 • Chuyển đổi nguồn nhân lực (Human Resource Transformation).
 • Lãnh đạo nguồn nhân lực chiến lược, ấn bản lần 2 (Strategic Human Resource Leader, 2nd edition).
 • Thực hành Phát triển Tổ chức, ấn bản lần 3 (Practicing Organization Development, 3rd edition).

Thông tin khai giảng & Chi phí

Khai giảng: 09/11/2022.

Lịch học: 8h30 – 10h, vào các ngày 09-11 và 14-15/11.

Thời lượng: 5 buổi, mỗi buổi 1.5h học với giảng viên & 6h tự học.

Phí tham dự: Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam qua số điện thoại 028 3825 8487, email itdvietnam@vncmd.com, hoặc điền form tư vấn dưới đây để được hỗ trợ thông tin chi tiết về khóa học.

Lịch học & Chi phí

Khai giảng: 09/11/2022

Lịch học:

 • 09-11/11
 • 14-15/11

Giờ học (giờ Việt Nam): 8:30 – 10:00

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

DOWNLOAD BROCHURE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

Đăng ký tư vấn

Vì sao chọn ITD?

Vì sao chọn ITD World

Các khóa đào tạo khác của ITD

Chứng chỉ Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Certified Human Resource Business Partner – CHRBP)

Certified Human Resource Business Parnter (CHRBP)

Khóa học Nhân sự Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) được thiết kế để nâng cao năng lực đóng góp vào chiến lược doanh nghiệp của bộ phận Nhân sự. Phù hợp cho những chuyên viên Nhân sự mong muốn trở thành Đối tác chiến lược kinh doanh (HRBP).

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao (Certificate in Performance Coaching – CPC)

Certificate in Performance Coaching (CPC)

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao Certificate in Performance Coaching (CPC) được thiết kế dành riêng cho cấp quản lý và lãnh đạo có nguyện vọng phát triển chuyên sâu kỹ năng coaching. Trang bị tư duy và 7 kỹ năng coaching cần thiết nhằm phát huy tối đa tiềm năng nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Certified Training Professional

Chứng chỉ Certified Training Professional (CTP)

Chứng chỉ CTP do ARTDO International phối hợp với ITD World phát triển, được Liên hiệp quốc (UN), Human Resource Development Fund (HRDF) và nhiều tổ chức quốc tế uy tín khác tin tưởng chọn làm “tiêu chuẩn vàng” cho bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D) của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo lãnh đạo - quản trị in house (ITD World Vietnam)

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Song song với các khóa đào tạo “Public”, ITD Vietnam cũng tổ chức những chương trình đào tạo in-house – được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.