Dương Phạm Quý Thanh

Hơn 20 năm kinh nghiệm huấn luyện – phát triển đội ngũ bán hàng, tiếp thị và hoạch định chiến lược.

Tổng quan về thầy Dương Phạm Quý Thanh

 • Cử nhân khoa Anh ngữ – Đại học Tổng hợp TP. HCM.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Marketing, bán hàng và dịch vụ – CFVG (trường Đại học IAE Paris Sorborne và ESCP).
 • Nguyên Giám Đốc Huấn luyện Bán hàng/Tiếp thị của Colgate Palmolive Vietnam (2000 – 2002), British American Tobacco Vietnam (1998 – 2000).
 • Nguyên Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần Trung Nguyên (2007-2009), Effem Foods Vietnam (2004-2005), Công ty Hóa Mỹ Phẩm Quốc Tế I.C.C Vietnam (2002-2003).

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Kỹ năng Bán hàng Hiệu quả.
 • Kỹ năng Đàm phán – Thương lượng.
 • Giám sát Bán hàng Chuyên nghiệp.
 • Lãnh đạo & Động viên (Leadership & Motivation).
 • Kỹ năng huấn luyện, hướng dẫn công việc (Coaching skills).
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh.
 • Quản trị bán hàng (Sales line management).
 • Quản trị Phân phối (Distribution Management).
 • Tiếp thị Khách hàng (Trade Marketing).
 • Hoạch định Chiến lược (Strategic Planning, Marketing Planning).

Tiểu sử thầy Dương Phạm Quý Thanh

Thầy Dương Phạm Quý Thanh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm huấn luyện và phát triển đội nhóm. Trước kia, thầy từng phụ trách huấn luyện đội ngũ bán hàng và tiếp thị khách hàng (Trade Marketing) trên toàn quốc của công ty BAT Vietnam. Các chương trình đào tạo thầy từng tổ chức bao gồm các chủ đề như “Kỹ năng Bán hàng Hiệu quả” và “Kỹ năng Hướng dẫn công việc”.

Sau khi kết thúc công việc tại BAT Vietnam, thầy Dương Phạm Qúy Thanh chuyển sang phụ trách huấn luyện tại Colgate. Tại đây, thầy đã tổ chức các chương trình đào tạo với chủ đề “Kỹ năng Bán hàng Cơ bản”, “Lãnh đạo bán hàng”, “Đánh giá năng lực và kỹ năng hướng dẫn công việc” cho đội ngũ bán hàng, cũng như khóa “Huấn luyện người huấn luyện” cho cấp quản lý bán hàng.

Trong quá trình công tác, thầy Thanh đã tham gia huấn luyện cho đội ngũ bán hàng của nhiều doanh nghiệp lonw như: ICC, Effem, Trung Nguyên, v.v…

Danh sách khách hàng từng đào tạo

 • FMCG: Tường An, Thiên Long, Nutifood, Wrigley’s, Wings, AMG, Pepsi, Unilever.
 • Dược phẩm: Saigon Pharma, Merap, Thiên Thành, Nam Trân, ECO Pharma, DKSH.
 • Bán lẻ: Netra, Phillips, Việt Tiến.
 • Ngành khác: FPT, Tetra Pak, Fahasa, Đạm Phú Mỹ, ADC , VFC, Map Pacific, Casumina, Posco Steel, Dae Myung, Vĩnh Tường, Long Hậu, Siemens, Anova Feed, Xi măng Hà Tiên, Tôn Hoa Sen, v.v…