Kathleen Ong

Giám đốc Học tập & Phát triển (L&D) của ITD Group, chuyên gia nghệ thuật Phát triển Nguồn nhân lực (HRD).

Tổng quan về Kathleen Ong

 • Giám đốc L&D, ITD Group.
 • Chứng chỉ “The Heart of Coaching” của Thomas Crane, Quy luật làm việc nhóm và Tư duy cùng thắng (Winning with People & Becoming a Person of Influence) của John Maxwell.
 • Chuyên gia tư vấn công cụ xác định tính cách Leonard (LEONARD Personality Inventory).
 • Chuyên gia nghiên cứu về nghệ thuật và khoa học Phát triển Nguồn nhân lực (HRD).
 • Đồng phụ trách chương trình ARTDO-International ITD Certified Training Professional (CTP).
 • Thạc sĩ đào tạo & quản lý nguồn nhân lực (Leicester) và bằng cử nhân kinh tế (UKM).
 • Thành viên Trung tâm Women Centre for Change, Penang.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Phát triển lãnh đạo & đội nhóm.
 • Đào tạo, huấn luyện (coaching), khai vấn (mentoring) & thực hành ứng dụng (action learning).
 • Phát triển bản thân & Hoàn thiện chỉ số cảm xúc (EQ).

Tiểu sử

Kathleen Ong là nhà thực hành và nghiên cứu tích cực trong nghệ thuật và khoa học về Phát triển Nguồn nhân lực (HRD). Bà hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học tập & Phát triển (L&D) của ITD Group. Quá trình giảng dạy tại các quốc gia trong khu vực đã giúp bà có được cái nhìn tổng quát đối với tình hình nhân lực trí tuệ nói chung.

Trước đây, Kathleen Ong giữ chức vụ giám đốc trung tâm MITD Johor Bahru. Bà cũng từng đóng vai trò quản trị viên Tổ chức Đào tạo và Phát triển Khu vực Châu Á (ARTDO). ARTDO được thành lập vào đầu những năm 1970 với tư cách là tổ chức bảo trợ cho các nhóm và tổ chức quan tâm đến sự tiến bộ và điều phối phát triển nhân sự ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Kathleen Ong tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM). Sau đó, bà hoàn thành chương trình Thạc sĩ Đào tạo & Quản lý Nguồn nhân lực, Đại học Leicester vào tháng 07/1996. Một số nghiên cứu do Kathleen thực hiện có thể kể đến như:

 • ‘Thái độ của Lãnh đạo cấp cao đối với Đào tạo thông qua Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực (HRDF) – Một nghiên cứu về Ngành Sản xuất ở Johor’.
 • ‘Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong Quản lý Nguồn nhân lực’.
 • ‘Toàn cầu hóa – Tác động của Nó đối với Công việc của Chuyên gia HRD’.

Kathleen Ong, Serely Alcaraz và John C. Maxwell

Chuyên gia ITD World (từ trái qua phải): Kathleen Ong, Serely AlcarazTS. John C. Maxwell

Từ tháng 10/1993, Kathleen Ong trở thành đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thành viên Câu lạc bộ nói trước công chúng Johor Bahru Toastmasters Club. Bà đã tổ chức các buổi hội thảo như “Kỹ năng thuyết trình mạnh mẽ”, “Kỹ năng đánh giá hiệu quả” và “Huấn luyện (coaching) cho người huấn luyện (coach)”. Cùng với Mario del Castillio, bà đã hỗ trợ đào tạo Huấn luyện viên cho Celestica Malaysia Sdn. Bhd, và Chương trình công khai Đào tạo Huấn luyện viên cho cấp lãnh đạo của Intel, Motorola, Seagate và Eastern Garment.

Tháng 08/2007, Kathleen Ong tham dự chương trình “Đột phá để thành công” của Jack Canfield ở Arizona. 7  ngày tham gia chương trình đã tác động mạnh mẽ đến con đường sự nghiệp của bà. Hiện bà là chuyên gia coach được chứng nhận cho chương trình đào tạo ‘Cá nhân vượt trội & Các nguyên tắc thành công’ của Jack Canfield.

Kathleen Ong cũng đã tham gia hợp tắc nghiên cứu về EQ cùng với Tiến sĩ Leonard Yong – tác giả công cụ xác định tích cách Leonard Personality Inventory (LPi). Sau 10 năm được TS. Yong đã huấn luyện và cố vấn, bà hiện là nhà tư vấn LPI được Chứng nhận thuộc ITD Group. Tháng 04/2008, Kathleen được vinh dự nhận chứng nhận của Thomas G Crane – tác giả mô hình ‘The Heart of Coaching’.