Nina Tan

Đào tạo Tài chính doanh nghiệp, coaching và doanh nhân thành đạt – với hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo chuyển đổi.

Tổng quan về TS. Nina Tan

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Quản lý Singapore (SMU).
 • Bằng Tiến sĩ về hành vi lãnh đạo và tổ chức của SMU.
 • Huấn luyện viên được chứng nhận bởi Gallups USA, chuyên gia đào tạo tại Skills Future (ACTA).
 • Giải thưởng CFO xuất sắc nhất năm 2016 của Institute of Art of War.
 • Chuyên gia của Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu ACCA ở London và Singapore.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Quản trị nhân sự.
 • Tài chính doanh nghiệp.
 • Cải thiện năng suất vận hành.
 • Nghiên cứu và phát triển hành vi lãnh đạo & tổ chức.

Tiểu sử TS. Nina Tan

TS. Nina Tan là chuyên gia Tài chính doanh nghiệp, nhà huấn luyện được yêu thích và doanh nhân thành đạt – với hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo chuyển đổi trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (Merger & Acquisition), hoạch định chiến lược, tái cơ cấu, quản lý rủi ro, bán hàng, vận hành, mô hình tài chính, quản lý hiệu quả kinh doanh, cấu trúc đầu tư, lập kế hoạch thuế, kho bạc và báo cáo tài chính quốc tế, v.v…

Nina Tan đã từng giữ vai trò Đại biểu Quốc tế trong 7 năm tại Vương quốc Anh và 6 năm tại Trung Quốc, từng sở hữu một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ trong 5 năm. Phạm vi công việc của cô trải dài khắp Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Với kinh nghiệm hoạt động quốc tế và các kỹ thuật đào tạo độc đáo, TS. Nina Tan đã tham gia biên soạn tài liệu đào tạo doanh nhân trong các chương trình Skills Future (2017) và ASME’s (2016) Pmax. Ngoài ra, cô còn là tác giả của “Shape up to scale up your business” (2014) và “Neuro Mind Awakening” (2015).

Khách hàng từng đào tạo

 • Singapore Technologies.
 • General Electric.
 • Citibank.
 • Mercedes Benz.
 • United Parcel Services (UPS).
 • Epson.
 • NUS (National University of Singapore).
 • SIM.
 • NTU (Nanyang Technological University).
 • SMU (Singapore Management University).
 • ACCA (Singapore).
 • MIA (Malaysia).
 • Ngee Ann Polytechnic.
 • Nanyang Polytechnic.
 • v.v…