Nucharee Yongmunkongkul

Chuyên gia đào tạo với hàng chục năm kinh nghiệm về Nhân sự, Tâm lý tổ chức, Điều hành, Huấn luyện và Tư vấn.

Tổng quan về Nucharee Yongmunkongkul

 • Cử nhân Giáo dục khai phóng (Liberal Arts), Đại học Thammasat.
 • Chứng chỉ NLP để thành công (Đại học Sydney).
 • Chứng chỉ Quản lý Nguồn nhân lực.
 • Chuyên gia đào tạo chương trình ‘7 thói quen của người thành đạt‘ (7 Habits of Highly Effective People).
 • Chứng chỉ đào tạo ‘Strengths Finders and Team Strengths Practitioner‘, DISC mở rộng (Extended DISC), Myers Brigg Type Indicator (MBTI), Đánh giá lãnh đạo (Leadership Assessment).

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo.
 • Huấn luyện (coaching) để thành công.
 • Làm chủ tâm trí, thay đổi số phận.
 • Quản trị thay đổi.
 • Trí tuệ cảm xúc.
 • Quản lý và giải quyết xung đột.
 • Thực hành quản trị doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội nhóm.
 • Kỹ năng thuyết trình / gây ảnh hưởng.
 • Trí tuệ đa văn hóa.
 • Giao tiếp hiệu quả.
 • Quản lý thời gian.
 • Dịch vụ khách hàng.
 • Huấn luyện chuyên gia đào tạo.

Tiểu sử

Nucharee Yongmunkongkul đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp, chính phủ và cơ quan nghiên cứu học thuật từ năm 1997. Cô nổi tiếng với phong cách năng động, phương pháp Học tập Chủ động và khả năng thu hút học viên trong lớp học.

Các lĩnh vực Nucharee Yongmunkongkul từng công tác bao gồm Nhân sự, Tiếp thị, Vận hành bán lẻ, Học tập và Phát triển, Tâm lý tổ chức, Điều hành, Huấn luyện và Tư vấn. Khách hàng của cô bao gồm các tập đoàn lớn như:

 • Beiersdorf.
 • Boots Retail.
 • Procter & Gamble.
 • Hutchison CAT Wireless Telecom.
 • Unilever Thai Trading.
 • L’Oreal.