Rajendran Muthuveloo

Chuyên gia đào tạo về chiến lược và quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự và phát triển bền vững.

Điểm nổi bật

 • Cử nhân Kỹ thuật (Đại học Malaya), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Strathclyde) và Tiến sĩ Quản lý (Đại học Putra Malaysia).
 • Phó giáo sư và cố vấn chính (Đại học Sains Malaysia).
 • Kỹ sư chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề (Board of Engineers Malaysia).
 • Cố vấn tổng hợp tâm lý (The Psychosynthesis Trust/Đại học East London).
 • Huấn luyện viên chuyên nghiệp được chứng nhận (Học viện quản lý Malaysia).
 • Tác giả của một số đầu sách trong lĩnh vực Chiến lược doanh nghiệp, Chiến lược linh hoạt và Phát triển cá nhân.
 • Kinh nghiệm coaching, đào tạo và tư vấn về tối ưu hóa Hiệu suất Tổ chức, Hoàn vốn Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Chiến lược + Chính sách Doanh nghiệp & Kinh doanh.
 • Quản lý chiến lược.
 • Phát triển nguồn nhân lực.
 • Chiến lược linh hoạt trong kinh doanh để duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
 • Lập kế hoạch kinh doanh theo tình hình toàn cầu.
 • Tư vấn tâm lý tổng hợp.
 • Đạo đức để thành công trong kinh doanh.

Sơ lược về Tiến sĩ Rajendran Muthuveloo

TS. Rajendran Muthuveloo là chuyên gia đào tạo dày dạn kinh nghiệm ở các vị trí cấp cao trong các tổ chức đa quốc gia. Ông đã làm việc trong đa dạng lĩnh vực, từ kiểm soát ô nhiễm không khí, dầu khí đến các ngành công nghiệp nói chung.

Ông là tác giả của một số đầu sách về chiến lược cá nhân và công ty. Ngoài ra, ông còn là người phát triển Mô hình quy trình quản lý chiến lược SWIM, Mô hình nhanh nhẹn chiến lược I-TOP và RACE-Lý thuyết về tinh thần kinh doanh chiến lược.

Trong nhiều năm, TS. Rajendran Muthuveloo đã và đang đóng góp tích cực cho hoạt động nghiên cứu – ông đã xuất bản nhiều bài báo, một số trong đó đã đoạt giải Best Paper. Ngoài công việc chính, ông còn tham gia vào ban biên tập, hội đồng đánh giá tạp chí, đánh giá và kiểm duyệt các tổ chức giáo dục đại học khác nhau – cũng như tham gia thuyết trình và phát biểu trong các cuộc hội thảo và hội nghị, tư vấn cho nhiều dự án.

TS. Rajendran Muthuveloo còn được biết đến với tinh thần tích cực trong công việc cộng đồng – ông giữ vai trò Chủ tịch của Tổ chức từ thiện Premaseva, Thủ quỹ danh dự của Hiệp hội nhân viên hành chính và học thuật USM, thành viên tích cực của Persatuan Kaunseling Malaysia.