Wilson Cheah Hui Pin

Chuyên gia Huấn luyện và Cố vấn được Chứng nhận (CCMP), chuyên đào tạo giao tiếp, bán hàng, xây dựng đội nhóm.

Tổng quan về Wilson Cheah Hui Pin

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Huấn luyện và kèm cặp.
  • Trí tuệ cảm xúc.
  • Năng lực lãnh đạo.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Kỹ năng bán hàng.
  • Chiến lược Đầu tư Giá trị và Lựa chọn.

Tiểu sử

Wilson Cheah Hui Pin (Wilson Cheah) từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt tại một số ngân hàng như DBS Bank, Hong Leong Bank, Public Bank & RHB Bank Bhd. Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam đã giúp ông hiểu biết rõ về văn hóa địa phương, kỹ năng con người – từ đó góp phần mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất, xây dựng và quản lý đội ngũ hiệu quả.

Sau khi rời ngành ngân hàng, Wilson Cheah Hui Pin được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc một công ty đại chúng niêm yết tại Việt Nam. Ông đã góp công lớn trong việc đổi mới tầm nhìn, điều chỉnh lại chiến lược và nâng cao mạng lưới phân phối của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại.

Quá trình làm việc đã giúp ông tích lũy hiểu biết sâu sắc về Lãnh đạo, Quản lý, Sáp nhập & Mua lại (M&A) và Tài chính Doanh nghiệp – cũng như nuôi dưỡng niềm đam mê đối với việc mang lại giá trị cho người khác. Ông đã sử dụng kiến ​​thức của mình để tổ chức nhiều hội thảo giáo dục tài chính và các buổi huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, bán hàng và xây dựng đội nhóm.

Nhờ những đóng góp của mình, Wilson Cheah Hui Pin đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và bằng khen của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vì những đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng nước nhà.