Khóa học Quản trị hiệu suất - Certified Performance Management Practitioner (CPMP)

Khóa học quản trị hiệu suất Certified Performance Management Practitioner (CPMP) trang bị kiến thức nền tảng về hiệu suất tổ chức, phương pháp đặt mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật phản hồi hiệu quả khi thực hiện đánh giá năng lực nhân viên.

Nội dung

Giới thiệu khóa học Quản trị hiệu suất CPMP

Tối ưu hiệu suất luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để nhanh chóng cải thiện hiệu suất chung của tổ chức – đạt được mục tiêu tăng trưởng đột phá trong thời gian ngắn nhất?

Quản lý hiệu suất (Performance Management) không chỉ gói gọn ở việc đặt mục tiêu (goal setting) – mà còn đòi hỏi tìm ra chiến lược tăng cường năng lực làm việc của nhân viên trong điều kiện nguồn lực khan hiếm. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm mạnh mẽ – cùng kỹ năng lãnh đạo sắc sảo nơi đội ngũ quản lý doanh nghiệp.

Trong quá trình cải thiện hiệu suất, khoảng cách năng lực (competency gap) sẽ dần xuất hiện – đặc biệt nếu lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan chỉ tập trung vào các hoạt động như: đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống khen thưởng (reward system), các chương trình truyền cảm hứng và đánh giá hiệu quả làm việc. Để thực sự tối ưu hiệu suất, doanh nghiệp sẽ cần đến một phương pháp tiếp cận tổng thể và toàn diện hơn.

Khóa học Quản trị hiệu suất Certified Performance Management Practitioner (CPMP) của ITD World được thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, công cụ và kỹ năng nền tảng để nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân cũng như tập thể – từ đó đóng góp vào quá trình cải thiện hiệu suất chung.

Mục tiêu khóa học

Kết thúc chương trình đào tạo, học viên được kỳ vọng sẽ có thể tham gia các hoạt động sau đây:

 • Thảo luận về các mô hình ứng dụng trong quản lý hiệu suất.
 • Thực hành đánh giá công tác quản lý hiệu suất trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống KPI và chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • Thiết lập cơ chế phản hồi về hiệu suất trong doanh nghiệp.
 • Phân tích khoảng cách về hiệu suất.
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến hiệu suất của nhân viên cấp dưới.
 • Duy trì môi trường làm việc lành mạnh và hỗ trợ làm việc hiệu quả.

Đối tượng học viên

Khóa học quản trị hiệu suất CPMP được thiết kế dành cho các đối tượng sau:

 • Lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.
 • Trưởng bộ phận/ đơn vị kinh doanh.
 • Chuyên viên nhân sự.
 • Chuyên viên Phát triển tổ chức (OD).
 • Chuyên gia tư vấn cải thiện hiệu suất.

Nội dung khóa học quản trị hiệu suất CPMP

Học phần #1: Tổng quan về quản lý hiệu suất trong tổ chức

Mục tiêu học tập:

 • Thảo luận về cơ sở lý thuyết của các biện pháp quản lý hiệu suất hiện tại.
 • Hình thành tư duy hệ thống trong quản lý hiệu suất.
 • Phân tích khoảng cách hiệu suất và nguyên nhân sâu xa dẫn đến khoảng cách này.

Nội dung:

1.1. Các lý thuyết và mô hình

 • Lý thuyết về sản xuất.
 • Lý thuyết về hành vi con người.
 • Lý thuyết về động lực – “cây gậy và củ cà rốt”.
 • Lý thuyết hệ thống đương đại.
 • Công nghệ Hiệu suất Con người (Human Performance Technology – HPT).
 • Quy luật Hiệu suất.

1.2. Thực hành đánh giá hiệu suất

 • Cơ sở lý thuyết.
 • Ví dụ thực tế (business case) và mục đích của việc đánh giá.
 • Bảng câu hỏi khảo sát đánh giá.
 • Các thủ tục đánh giá hiệu suất.
 • Xác định khoảng cách về hiệu suất.

Học phần #2: Xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất trong tổ chức

Mục tiêu học tập:

 • Liên kết mục tiêu và chiên lước kinh doanh với các kế hoạch hành động cụ thể.
 • Xây dựng KPI theo nguyên tắc SMART.
 • Áp dụng phân tích hiệu suất vào hệ thống đo lường và phản hồi.
 • Phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp thu hẹp khoảng cách về hiệu suất.

Nội dung:

2.1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, thống nhất KPI với kế hoạch hành động

Thống nhất kế hoạch & sáng kiến chiến lược với các mục tiêu thực tiễn thông qua việc xác định:

 • Yếu tố thành công then chốt (Critical Success Factors – CSF).
 • Khu vực kết quả chủ yếu (Key Result Areas – KRA).
 • Chỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator – KPI).

Xây dựng KPI theo phương pháp SMART:

 • SET – Scare the Competition (Đẩy lùi sự cạnh tranh); Engage the Employees (Gắn kết nhân viên); Thrill the Customers (Chạm đến cảm xúc của khách hàng).
 • SMART KPI 1 – Specific (Cụ thể); Measurable (Có thể đo lường); Actionable (Khả thi); Relevant (Có liên quan); Time Bound (Ràng buộc thời gian).
 • SMART KPI 2 – Significant (Quan trọng); Motivational (Truyền cảm hứng); Aligned (Nhất quán); Rewarding (Khen thưởng); Tangible (Hữu hình).

Những thách thức khi quản lý KPI trong doanh nghiệp:

 • Ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC).
 • Phương pháp thiết lập KPI đúng.
 • Phân bổ KPI.
 • Tư duy cục bộ (silo), thiếu thống nhất trong hoạch định KPI.

Mô hình điều chỉnh và phân bổ Hoshin Kanri.

Mô hình Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (Business Process Re-Engineering – BPR).

2.2. Hệ thống Phân tích Hiệu suất Doanh nghiệp, Đo lường & Phản hồi – Quy trình Thiết lập Mục tiêu

Các mô hình thiết lập mục tiêu hiệu suất:

 • Mô hình Hoshin Kanri (Quy trình giải trình)
 • Mô hình Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (kích hoạt năng lực chuyển đổi hiệu suất).
 • Mô hình Đánh giá và Điều chỉnh 7S của McKinsey.

2.3. Phân tích & Cải thiện Hiệu suất Doanh nghiệp

 • Mô hình cải thiện hiệu suất ISPI – HPT.
 • Giai đoạn điều tra.
 • Giai đoạn phân tích nguyên nhân.
 • Giai đoạn xác định biện pháp can thiệp.
 • Giai đoạn thực thi – quản trị sự thay đổi.

Học phần #3: Quản lý hiệu suất cá nhân

Mục tiêu học tập:

 • Giải thích các yếu tố tác động đến hiệu suất cá nhân.
 • Xây dựng mô hình quản lý hiệu suất cho cá nhân.
 • Giải thích những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm hiệu suất cá nhân.

Nội dung:

3.1. Các nhân tố thúc đẩy hiệu suất cá nhân

 • Năng lực cá nhân.
 • Quy trình làm việc và công cụ hỗ trợ.
 • Kiến thức và kỹ năng mà công việc yêu cầu.
 • Kỳ vọng về hiệu suất.
 • Phản hồi về hiệu suất.
 • Khen thưởng và phê bình.

3.2. Nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất cá nhân & Giải pháp

 • Nghiên cứu thực tế về suy giảm hiệu suất.
 • Nguyên nhân sâu xa của sự suy giảm này.
 • Các bước phòng ngừa.
 • Chiến lược can thiệp.

Học phần #4: Kỹ năng lãnh đạo cần thiết để duy trì hiệu suất cá nhân

Mục tiêu học tập:

 • Giải thích mô hình chu kỳ hiệu suất.
 • Thiết lập kỳ vọng hiệu suất phù hợp với từng cá nhân.
 • Cung cấp phản hồi & đánh giá về hiệu suất.
 • Lên kế hoạch cải thiện hiệu suất cá nhân.

Nội dung:

4.1. Chu kỳ Hiệu suất (Phần 1)

 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Xây dựng sự thống nhất nội bộ về các mục tiêu hiệu suất SMART.
 • Coaching và đưa ra phản hồi cho nhân viên.
 • Lên kế hoạch xử lý nhanh chóng và kịp thời.

4.2. Chu kỳ hiệu suất (Phần 2)

 • Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân (Individual development plan – IDP).
 • Ứng dụng mô hình khung năng lực.
 • Thảo luận về kế hoạch phát triển cá nhân (IDP).
 • Thực hiện đánh giá hiệu suất.
 • Các vấn đề trong đánh giá hiệu suất và phương hướng giải quyết.
 • Nghiên cứu thực trạng đánh giá hiệu suất hiện tại.

Sau khi hoàn thành 4 học phần trên đây, học viên sẽ được yêu cầu áp dụng kiến thức đã học vào một dự án thực tế (trong vòng 150 ngày từ khi khi khóa học kết thúc). Mục tiêu của dự án là nhằm chứng minh người tham gia đã sở hữu đầy đủ năng lực quản lý hiệu suất như doanh nghiệp mong đợi.

Giới thiệu giảng viên

Khóa học quản trị hiệu suất CPMP được thiết kế và phụ trách bởi 2 chuyên gia nhân sự hàng đầu của ITD World:

Mario Aquino del Castillo

Tiến sĩ Mario del Castillo

 • Chuyên gia coaching và đào tạo giảng viên.
 • Nguyên chủ tịch PSTD và ARTDO International.
 • Cố vấn cấp cao của ITD World.
 • Người thiết kế chính của khóa học Train the Trainer Certified Training Professional (CTP) – được Liên hợp quốc tin dùng làm chuẩn đào tạo.

KC Yan

KC Yan

 • Cố vấn cấp cao của ITD World.
 • Nguyên Giám đốc Nhân sự khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của Freescale Semiconductor, Swiss Reinsurance và Motorola.
 • Hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự, OD, L&D và HRBP.

Thông tin khai giảng & Chi phí

Khai giảng: 13/02/2023

Lịch học:

 • 13-16, 21-24/02

Địa điểm: Kuala Lumpur (Malaysia)

Phí tham dự: Qúy khách vui lòng liên hệ ITD Vietnam qua số điện thoại 028 3825 8487, email itdvietnam@vncmd.com, hoặc điền vào form thông tin dưới đây để được hỗ trợ tư vấn về khóa học Quản trị hiệu suất CPMP – cũng như cập nhật các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Lịch học & Chi phí

Khai giảng: 13/02/2023

Lịch học:

 • 13-16, 21-24/02

Địa điểm: Kuala Lumpur (Malaysia)

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

DOWNLOAD BROCHURE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm 1 tháng

Đăng ký tư vấn

Vì sao chọn ITD?

Vì sao chọn ITD World

Các khóa đào tạo khác của ITD

Chứng chỉ Nhân sự – Đối tác chiến lược kinh doanh (Certified Human Resource Business Partner – CHRBP)

Certified Human Resource Business Parnter (CHRBP)

Khóa học Nhân sự Certified Human Resource Business Partner (CHRBP) được thiết kế để nâng cao năng lực đóng góp vào chiến lược doanh nghiệp của bộ phận Nhân sự. Phù hợp cho những chuyên viên Nhân sự mong muốn trở thành Đối tác chiến lược kinh doanh (HRBP).

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao (Certificate in Performance Coaching – CPC)

Certificate in Performance Coaching (CPC)

Chứng chỉ Huấn luyện Hiệu suất cao Certificate in Performance Coaching (CPC) được thiết kế dành riêng cho cấp quản lý và lãnh đạo có nguyện vọng phát triển chuyên sâu kỹ năng coaching. Trang bị tư duy và 7 kỹ năng coaching cần thiết nhằm phát huy tối đa tiềm năng nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Certified Training Professional

Chứng chỉ Certified Training Professional (CTP)

Chứng chỉ CTP do ARTDO International phối hợp với ITD World phát triển, được Liên hiệp quốc (UN), Human Resource Development Fund (HRDF) và nhiều tổ chức quốc tế uy tín khác tin tưởng chọn làm “tiêu chuẩn vàng” cho bộ phận Đào tạo & Phát triển (L&D) của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo lãnh đạo - quản trị in house (ITD World Vietnam)

ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Song song với các khóa đào tạo “Public”, ITD Vietnam cũng tổ chức những chương trình đào tạo in-house – được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.