João Luiz Pasqual

Cựu Chủ tịch ICF Brazil, Master Certified Coach (MCC), Thạc sĩ Tâm lý tổ chức từ INSEAD.

Điểm nổi bật

 • Cựu Chủ tịch ICF tại Brazil – Tổ chức Huấn luyện Chuyên nghiệp số 1 Thế giới.
 • Master Certified Coach (MCC) do ICF chính thức công nhận.
 • Hơn 7.000 giờ kinh nghiệm coaching toàn diện và theo nhóm cho Giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo cấp C-level.
 • Cựu Giám đốc điều hành tại ABN AMRO và các ngân hàng hàng đầu khác.
 • Kinh nghiệm về Lãnh đạo Chiến lược, Coaching, Thương mại, Tài chính và Quan hệ Quốc tế.
 • Thạc sĩ điều hành về tư vấn và coaching chuyển đổi, phương pháp tiếp cận lâm sàng.
 • Thạc sĩ Tâm lý tổ chức từ INSEAD.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

 • Lãnh đạo chiến lược.
 • Thương mại, Tài chính và Quan hệ Quốc tế.
 • Tâm lý tổ chức.
 • Strategic và Business Coaching.
 • Coaching và Mentoring.

Sơ lược về João Luiz Pasqual

João Luiz Pasqual là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính và thương mại. Ông từng giữ vai trò Giám đốc điều hành của Banco Sudameris Brasil S.A. và Banco Comercial de Investimento Sudameris. Ngoài ra, ông từng là người quản lý Tài chính, Kinh doanh Quốc tế và Môi giới cho Sudameris – cũng như từng phục vụ trong nhiều tổ chức tài chính ở Châu Âu, bao gồm Banco Real (Tập đoàn ABN), Nacional và Unibanco.

Trong hành trình coaching của mình, João đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về huấn luyện nhóm và Giám đốc điều hành thuộc các tổ chức đa quốc gia và nhiều ngành nghề khác nhau.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Điều hành về Tư vấn và Coaching chuyển đổi, Phương pháp Tiếp cận Lâm sàng, bằng Thạc sĩ Tâm lý Tổ chức do INSEAD cấp.