Tổng hợp các Chương trình đào tạo quốc tế của ITD World – được thiết kế theo khung đào tạo của các chuyên gia phát triển lãnh đạo hàng đầu.

MBA Essentials

Chương trình MBA 10 ngày - đào tạo kỹ năng quản trị toàn diện cho cấp lãnh đạo và quản…

Continue Reading MBA Essentials

End of content

No more pages to load