ITD Vietnam tự hào là đối tác của các chuyên gia quốc tế với hàng chục năm kinh nghiệm đào tạo coaching, mentoring, kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhân sự.

Robert B. Tucker

Chuyên gia lãnh đạo, tư vấn đổi mới quốc tế, chuyên đào tạo phát triển tư duy sáng tạo và…

Continue Reading Robert B. Tucker

Bud Valade

Chuyên huấn luyện và cố vấn lãnh đạo doanh nghiệp - với hơn 30 năm quản lý và lãnh đạo…

Continue Reading Bud Valade

Serely Alcaraz

Giám đốc điều hành ITD World, chuyên gia đào tạo với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển nguồn nhân…

Continue Reading Serely Alcaraz

Kathleen Ong

Giám đốc Học tập & Phát triển (L&D) của ITD Group, chuyên gia nghệ thuật Phát triển Nguồn nhân lực…

Continue Reading Kathleen Ong

Chris Fuller

Chủ tịch Influence Leadership Inc., chuyên gia phát triển lãnh đạo, bán hàng, chiến lược theo chương trình John C.…

Continue Reading Chris Fuller

Krish Dhanam

Chuyên gia đào tạo tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng; một trong những diễn giả nổi tiếng…

Continue Reading Krish Dhanam

Dion Ooi

Giám đốc Học tập và Hiệu suất Toàn cầu của ITD World, với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo,…

Continue Reading Dion Ooi

KC Yan

Là cố vấn cấp cao của ITD World, chuyên gia KC Yan đã có hơn 40 năm kinh nghiệm đào…

Continue Reading KC Yan

Telemachus Lo

Chuyên gia đào tạo Huấn luyện và Cố vấn được Chứng nhận (CCMP), với hơn 20 năm kinh nghiệm quản…

Continue Reading Telemachus Lo

Ricky Garcia

Chuyên gia đào tạo Lãnh đạo và Quản lý và Phát triển Tổ chức, xây dựng đội nhóm, quản lý…

Continue Reading Ricky Garcia

K. Ravinther

Chuyên gia tư vấn cấp cao tại ITD World, chuyên gia đào tạo được chứng nhận (CTP) với hơn 24…

Continue Reading K. Ravinther

KC Lee

Chuyên gia đào tạo về kỹ năng tư duy, thay đổi hành vi, giải quyết vấn đề, huấn luyện và…

Continue Reading KC Lee

Bernie Khoo

Chuyên gia đào tạo lãnh đạo, xây dựng chiến lược đổi mới thời đại kỹ thuật số, phát triển công…

Continue Reading Bernie Khoo

End of content

No more pages to load