Leadership Branding

Xây dựng thương hiệu cá nhân là yêu cầu cần thiết đối với nhà lãnh đạo – để phục vụ cho sự phát triển chuyên nghiệp cũng như góp phần vào thành công của doanh nghiệp. Việc đầu tư tạo dựng thương hiệu lãnh đạo (leadership branding) sẽ giúp nhà quản lý gia tăng sức ảnh hưởng, thu phục lòng người và tiếp cận các cơ hội mới.

Nội dung

Xây dựng thương hiệu lãnh đạo là gì?

Xây dựng thương hiệu lãnh đạo (leadership branding) là quá trình tạo ấn tượng tích cực và đáng nhớ về bản thân ở cương vị nhà lãnh đạo – bao gồm việc truyền tải thông điệp rõ ràng và nhất quán về phong cách quản lý, thành tích và giá trị cốt lõi của bản thân.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năng động hiện nay, thương hiệu cá nhân đóng vai trò rất quan trọng để nhà lãnh đạo có thể nuôi dưỡng niềm tin, uy tín và sức ảnh hưởng của mình – cũng như đạt được mục tiêu sự nghiệp và góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Các loại thương hiệu lãnh đạo

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong xây dựng thương hiệu lãnh đạo – một số phong cách phổ biến nhất có thể kể đến như:

 • Lãnh đạo tầm nhìn (Visionary leaders): Đặc trưng ở tầm nhìn rõ ràng về tương lai – cùng khả năng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Ví dụ: Richard Branson.

 • Lãnh đạo chân thực (Authentic leaders): Nhấn mạnh vào tính chân thật và tuân thủ theo giá trị cốt lõi của bản thân – cũng như các giá trị khác như: trung thực, tin cậy và minh bạch.

Ví dụ: Steve Jobs.

 • Lãnh đạo phục vụ (Servant leaders): Thể hiện ở xu hướng đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình, vị tha, nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Ví dụ: Mẹ Theresa.

 • Lãnh đạo chuyển đổi (Transformational leaders): Hướng đến truyền cảm hứng cho người khác thay đổi và phát triển. Đổi mới là cốt lõi trong triết lý quản lý – trong mọi trường hợp, những cá nhân theo phong cách này luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện hướng tiếp cận hiện tại.

Ví dụ: Martin Luther King, Jr.

xây dựng thương hiệu lãnh đạo cá nhân

Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu lãnh đạo

 • Xây dựng niềm tin và uy tín cá nhân

Trong lĩnh vực kinh doanh, niềm tin đóng vai trò nền tảng tạo dựng các mối quan hệ. Khi mọi người ý thức rõ giá trị và năng lực của một cá nhân, họ sẽ có xu hướng tin tưởng và chấp nhận đi theo sự dẫn dắt của người đó hơn.

Thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt đã và đang đặt ra vấn đề về việc thu hút và giữ chân nhân tài không chỉ dừng lại ở lương bổng. Những nhân viên tài năng hàng đầu luôn không ngừng mong muốn làm việc dưới quyền những nhà lãnh đạo mà họ tôn trọng và ngưỡng mộ. Vì lý do này, thương hiệu cá nhân hấp dẫn sẽ trở thành thỏi nam châm để nhà quản lý thu hút nhân tài về mình.

 • Trao quyền hoàn thành mục tiêu đề ra

Một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo mang lại cảm giác về tầm nhìn và mục đích cho các thành viên trong đội nhóm – khuyến khích họ thống nhất các mục tiêu cá nhân của mình với định hướng chung của tổ chức. Qua việc nhất quán thể hiện các giá trị cốt lõi đó, nhà quản lý sẽ có thể truyền cảm hứng và trao quyền cho các thành viên sẵn sàng vượt qua thử thách và theo đuổi những mục tiêu kinh doanh cao hơn. Ngoài ra, đó cũng là cơ hội để họ thu hút các đối tác/những người có cùng tham vọng vào trong mạng lưới kết nối của mình.

 • “Khai phóng” năng lực đổi mới

Khi nhân viên tin tưởng và tôn trọng cấp lãnh đạo, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ ý tưởng và chấp nhận rủi ro có tính toán. Điều này sẽ góp phần xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp khuyến khích hợp tác và giao tiếp cởi mở – nơi các quan điểm đa dạng được coi trọng và khuyến khích – cũng như nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm giải trình và quyền làm chủ. Kết quả là, doanh nghiệp trở nên dễ thích nghi và phản ứng nhanh nhạy hơn với sự thay đổi, nuôi dưỡng tư duy đổi mới – làm nền tảng đạt được những kết quả đột phá.

5 thành tố chính của thương hiệu lãnh đạo

 1. Đặc tính cá nhân (Personal Attributes)

Đặc tính cá nhân đề cập đến những phẩm chất độc đáo của một người – bao gồm tính cách, giá trị và niềm tin của họ – mang lại cho họ nét khác biệt trong vai trò nhà lãnh đạo (ví dụ: công bằng, quyết đoán, lạc quan, v.v…). Những đặc điểm này góp phần định hình thương hiệu lãnh đạo cá nhân của bạn, cũng như ảnh hưởng đến suy nghĩ/hành động của những người xung quanh.

Ví dụ, nếu bạn được biết đến là người đồng cảm và dễ gần, mọi người sẽ muốn tìm đến bạn để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Đọc thêm: 10 phẩm chất quan trọng nhất của nhà lãnh đạo

 1. Chức vụ (Position)

Vị trí liên quan đến khả năng sử dụng quyền lực bản thân để mang lại sự khác biệt cho đội nhóm – bao hàm việc tận dụng vị trí của mình để hỗ trợ sự phát triển của người khác.

Ví dụ, nếu một thành viên bày tỏ muốn có các kỹ năng hoặc kiến thức mới, với tư cách là người quản lý, bạn có thể tạo điều kiện cho họ đăng ký các khóa học liên quan – bằng cách cộng tác với bộ phận nhân sự, tài chính hoặc cấp trên để có thêm nguồn lực hỗ trợ.

 1. Mục đích (Purpose)

Thành tố thứ ba của thương hiệu lãnh đạo (leadership branding) nằm ở lý do đằng sau mỗi hành động thực hiện. Ở cấp độ tổ chức, mục đích được thể hiện thông qua tuyên bố sứ mệnh (mission statement) – trình bày chính thức về mục tiêu và niềm tin của công ty, cũng như tầm ảnh hưởng lớn hơn mà họ dự định mang lại cho cộng đồng.

Ở cương vị lãnh đạo, trách nhiệm của bạn là thống nhất đội nhóm xung quanh những mục tiêu chung nhất định. Chiến lược và tầm nhìn của bạn sẽ góp phần khuyến khích mọi người đóng góp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Elon Musk là ví dụ điển hình về điểm này – công việc lãnh đạo của ông được truyền cảm hứng bởi tham vọng cách mạng hóa giao thông vận tải và năng lượng, thể hiện rõ qua các dự án kinh doanh như Tesla và SpaceX.

Đọc thêm: Mục đích sống – 7 câu hỏi giúp tìm kiếm mục tiêu cuộc đời

 1. Thực hành / Quy trình (Practices/ Processes)

Quy trình đề cập đến cách tiếp cận và thực hiện công việc – qua đó đồng thời phản ánh phong cách quản lý, giá trị cốt lõi và cam kết phát triển của cá nhân (ví dụ: minh bạch và cởi mở trong giao tiếp).

Các quy trình rõ ràng là rất cần thiết cho hoạt động của đội nhóm – chúng giúp đảm bảo cấu trúc, sự rõ ràng và định hướng, rằng mỗi thành viên đều nhận thức được vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu tổng thể. Đối với những ai ở vị trí quản lý, công việc của họ là phải thiết lập một khuôn khổ rõ ràng về kết quả mong đợi, hiệu suất và định hướng của toàn bộ đội nhóm/ tổ chức – để mọi người có thể tuân thủ theo.

 1. Con người (People)

Những cá nhân xung quanh bạn – bao gồm đồng nghiệp/người cố vấn/quản lý, v.v… – góp một phần không nhỏ tạo nên thương hiệu cá nhân của bạn. Việc giao thiệp với những người tài năng, chia sẻ cùng tầm nhìn và giá trị sẽ hỗ trợ củng cố danh tiếng bản thân – cũng như góp phần xây dựng một môi trường làm việc tích cực, hiệu suất cao.

5 thành tố chính của thương hiệu lãnh đạo

5P trong Leadership branding

Xác định thương hiệu lãnh đạo cá nhân

Xây dựng thương hiệu bản thân là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng bắt đầu trước nhất với việc lựa chọn cách thức tư duy cho phù hợp.

Brenda Bence

Thương hiệu cá nhân cho thấy bạn là ai với tư cách nhà lãnh đạo – cũng như những gì bạn mong muốn đại diện cho. Nhận thức và xây dựng một “danh tính” độc đáo cho bản thân là bước đầu tiên cần thực hiện trước khi bạn có thể truyền đạt nó cho người khác.

 1. Xác định thế mạnh/ giá trị bản thân

Để xác định thương hiệu cá nhân, hãy bắt đầu bằng cách xem xét những phẩm chất/năng lực độc đáo của bạn ở cương vị nhà lãnh đạo. Suy ngẫm về điểm mạnh – điểm yếu, giá trị cốt lõi, niềm tin, đặc điểm khiến bạn khác biệt và tạo ra tác động mà bạn mong muốn mang lại cho thế giới.

Ví dụ, bạn có thể nhận thấy bản thân sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề, truyền cảm hứng cho người khác, hoặc luôn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh. Bất kể đó là gì, kết quả của quá trình tự đánh giá này sau đó sẽ trở thành cơ sở cho sự lựa chọn phong cách lãnh đạo của bạn.

 1. Lựa chọn đối tượng mục tiêu

Bước tiếp theo, cần cân nhắc xem bạn muốn tạo ảnh hưởng đến ai. Bạn chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo đội nhóm, tương tác với khách hàng, hay muốn tiếp cận đối tượng rộng hơn? Xác định các bên liên quan sẽ trang bị nền tảng để điều chỉnh cách tiếp cận và thông điệp thương hiệu của bạn cho phù hợp.

Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là truyền cảm hứng cho đội nhóm, thì thương hiệu lãnh đạo của bạn nên nhấn mạnh vào các hoạt động như coaching, chia sẻ và nuôi dưỡng văn hóa huấn luyện .

 1. Phát triển cam kết thương hiệu

Bạn cần đưa ra một “cam kết” thương hiệu hấp dẫn – nêu cụ thể những gì bạn sẽ mang lại cho đối tượng mục tiêu của mình, giá trị mà bạn muốn tạo ra, cũng như cách thức bạn có thể giúp người khác đạt được mục tiêu của họ.

Giả sử, cam kết thương hiệu của bạn có thể tập trung vào việc trao quyền cho cá nhân phát huy tiềm năng của họ – thông qua các sáng kiến phát triển cá nhân và mentoring. “Lời hứa” này sau đó sẽ trở thành “kim chỉ nam” hướng dẫn phương pháp lãnh đạo của bạn.

 1. Giao tiếp nhất quán và trung thực

Hãy đảm bảo rằng mọi điều bạn làm – từ hành động, lời nói đến hành vi – đều thống nhất với thương hiệu cá nhân của bạn. Tính nhất quán và chân thực là chìa khóa để xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm từ mọi người.

Ví dụ, nếu tính minh bạch là trọng tâm trong phong cách quản lý của bạn, hãy đảm bảo những gì bạn giao tiếp hàng ngày phản ánh giá trị này – bằng cách không ngừng chia sẻ thông tin cách cởi mở và trung thực.

Sau đây là một số câu hỏi tự vấn giúp bạn dễ dàng xác định và xây dựng thương hiệu lãnh đạo cá nhân (leadership branding):

 • Tôi sở hữu những điểm mạnh và điểm yếu cụ thể nào với tư cách nhà lãnh đạo?
 • Các giá trị cốt lõi hướng dẫn việc ra quyết định của tôi là gì?
 • Mục tiêu và nguyện vọng nghề nghiệp của tôi là gì?
 • Làm thế nào để tôi có thể tạo ra tác động tích cực đến thế giới/ cộng đồng?
 • Đối tượng mục tiêu của tôi là ai – tôi muốn họ biết gì/ nghĩ gì về tôi?
 • Tôi hứa sẽ mang lại giá trị gì cho mọi người?
 • Làm cách nào để tôi có thể truyền đạt thương hiệu của mình một cách nhất quán và chân thực?
 • v.v…

Xây dựng thương hiệu lãnh đạo cá nhân

Bí quyết xây dựng thương hiệu lãnh đạo cá nhân

 1. Quảng bá chính mình

Tự quảng bá là bước không thể thiếu trong xây dựng thương hiệu cá nhân – bạn cần không ngừng tìm kiếm cơ hội để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, qua việc tham gia phát biểu tại các hội nghị/ chương trình networking, viết bài đăng blog hoặc trên mạng xã hội.

Càng nỗ lực quảng bá bao nhiêu, sẽ càng có nhiều người biết về thương hiệu của bạn. Do đó, hãy liên tục tìm kiếm cơ hội để chia sẻ chuyên môn và quan điểm cá nhân.

 1. Trung thực

Trung thực (authentic) có nghĩa là hiểu rõ tính cách, giá trị và điểm mạnh của bản thân – từ đó áp dụng để quản lý đội nhóm hiệu quả. Là một yêu cầu quan trọng trong xây dựng thương hiệu lãnh đạo (leadership branding), sự chân thực giúp đảm bảo những điều bạn làm thống nhất với bộ giá trị cốt lõi – nhờ đó giành được sự tin tưởng từ các bên liên quan, cũng như tạo dựng uy tín cho chính bạn trong cương vị lãnh đạo.

Để xây dựng thương hiệu lãnh đạo thực sự truyền cảm hứng – đòi hỏi bạn phải hiểu biết thấu đáo về sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động.

Brenda Bence

 1. Phát huy tinh thần chủ động

Các nhà lãnh đạo chủ động được đặc trưng ở tư duy tiến bộ, dễ thích nghi và định hướng hành động. Thay vì chờ đợi vấn đề phát sinh hoặc được hướng dẫn, họ liên tục tìm kiếm cách cải thiện các quy trình, sản phẩm, dịch vụ và kết quả hiện tại.

Cách xây dựng thương hiệu lãnh đạo cá nhân

Một số bí quyết khác để hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân:

 • Trau dồi tư duy học hỏi: Luôn cởi mở với những ý tưởng, xu hướng và quan điểm mới lạ. Tư duy cầu tiến là chìa khóa khuyến khích sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.
 • Tìm đến với mentoring: Tham gia vào các mối quan hệ cố vấn mang đến cơ hội chia sẻ kiến thức của bạn – qua đó không chỉ mang lại sự tín nhiệm cho bản thân, mà còn góp phần nuôi dưỡng hành trình phát triển nghề nghiệp của người khác.
 • Rèn luyện tính kiên nhẫn: Xây dựng thương hiệu lãnh đạo là một nỗ lực lâu dài – do đó, đừng mong đợi sự công nhận hoặc thành công ngay lập tức. Luôn giữ cam kết với những phẩm chất cốt lõi của bạn, làm việc chăm chỉ và luôn thể hiện sự chân thực trong suốt hành trình lãnh đạo.

Danh ngôn về xây dựng thương hiệu lãnh đạo - Brenda Bence

Thống nhất thương hiệu lãnh đạo cá nhân với tổ chức

Một yêu cầu quan trọng của việc xây dựng thương hiệu lãnh đạo (leadership branding) là thống nhất “bản sắc” cá nhân với tổ chức – để có thể tạo dựng hình ảnh tích cực và nhất quán, nâng cao khả năng gây ảnh hưởng, hỗ trợ tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp.

Bước đầu tiên nhà lãnh đạo cần làm là tìm hiểu toàn diện về các giá trị cốt lõi, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Ví dụ, nếu đổi mới (innovation) là cốt lõi trong nguyên tắc hoạt động của công ty, hãy luôn nỗ lực thể hiện khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của bạn – bằng cách liên tục tìm cách đưa ra/thực hiện các ý tưởng mới. Mặt khác, nếu cam kết của doanh nghiệp là giúp đỡ cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội, hãy tập trung khuyến khích các nỗ lực tình nguyện hoặc đóng góp cho các hoạt động/ chương trình phản ánh giá trị đó.

Trong khi nghiên cứu sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị, văn hóa của tổ chức, bạn nên dành thời gian thảo luận với các nhà lãnh đạo, nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác – để hiểu rõ hơn về những kỳ vọng và trải nghiệm của họ.

Đánh giá hiệu quả xây dựng thương hiệu lãnh đạo

Quá trình xây dựng thương hiệu lãnh đạo đòi hỏi phải đánh giá liên tục để nhận thức tác động và hiệu quả đạt được. Dưới đây là một số chỉ số chính giúp bạn đánh giá liệu nỗ lực của mình có mang lại kết quả mong muốn hay không:

 • Phản hồi từ người khác

Việc yêu cầu phản hồi từ các thành viên trong nhóm, đồng nghiệp và các bên liên quan sẽ giúp bạn bước đầu xác định xem nhận thức của họ về thương hiệu lãnh đạo của bạn có phù hợp với hình ảnh mà bạn đang cố gắng xây dựng hay không.

 • Niềm tin & Uy tín

Một nhà lãnh đạo hiệu quả phải có khả năng truyền cảm hứng và tạo dựng niềm tin nơi người khác vào năng lực, các quyết định và sự hướng dẫn của họ. Bạn hãy chú ý đến các dấu hiệu của sự tin tưởng, chẳng hạn như việc mọi người có sẵn sàng hợp tác, giao tiếp cởi mở và hành động theo sự dẫn dắt của bạn hay không.

 • Thu hút & Giữ chân nhân tài

Thương hiệu lãnh đạo hấp dẫn đóng vai trò như thỏi “nam châm” thu hút những cá nhân tài năng, sẵn sàng làm việc dưới sự hướng dẫn của bạn và đóng góp cho tầm nhìn chung. Tỷ lệ giữ chân nhân viên cao, ít nghỉ việc, quy trình tuyển dụng cạnh tranh… là những chỉ số có thể tham khảo để đánh giá tầm ảnh hưởng của cá nhân.

 • Mục tiêu hoàn thành

Đánh giá xem thương hiệu lãnh đạo của bạn đã đóng góp như thế nào vào việc đạt được các mục tiêu đề ra – rằng nó có góp phần thu hút các nguồn lực, cơ hội và quan hệ đối tác cần thiết thúc đẩy đội nhóm hướng tới thành công hay không.

 • Sự công nhận & Danh tiếng

Hãy chú ý đến mức độ nhận thức mà bạn nhận được trong ngành hoặc lĩnh vực của mình. Cụ thể, bạn có thể để ý xem người khác – bao gồm cả đồng nghiệp, đồng nghiệp và các chuyên gia trong ngành – nhận định về năng lực lãnh đạo của bạn như thế nào.

Khi liên tục thể hiện những phẩm chất và kỹ năng cốt lõi của bản thân, mọi người sẽ sớm đánh giá cao chuyên môn của bạn và bắt đầu tìm đến bạn để được hướng dẫn.

 • Số liệu hiệu suất

Kiểm tra các chỉ số hiệu suất chính như: mức độ gắn kết nhân viên, năng suất, sự hài lòng của khách hàng hoặc kết quả tài chính… Đánh giá xem có mối tương quan giữa việc bạn lãnh đạo và những chuyển biến tích cực trong tổ chức hay không.

Cảm giác mãn nguyện là một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi đánh giá thương hiệu cá nhân. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về cảm giác thỏa mãn và hài lòng của chính bạn – liệu bạn có đủ khả năng để lãnh đạo một cách chân thực, phù hợp với các giá trị và nguyện vọng cốt lõi của bạn hay không.

Một thương hiệu lãnh đạo có sức ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở sự công nhận và thành tích bên ngoài; nó sẽ trao quyền cho bạn mang lại tác động có ý nghĩa – cũng như tìm thấy niềm vui trong vai trò của mình.

Những sai lầm phổ biến trong xây dựng thương hiệu lãnh đạo

Những sai lầm chính mà các nhà lãnh đạo mắc phải sẽ làm tổn hại đến thương hiệu cá nhân của họ – Brenda Bence

Xu hướng mới trong xây dựng thương hiệu lãnh đạo

 • Tính xác thực & minh bạch: Xây dựng thương hiệu lãnh đạo đích thực đòi hỏi sự chân thực, nhất quán trong cả lời nói và hành động. Các nhà lãnh đạo thể hiện sự minh bạch và cởi mở sẽ có cơ hội nuôi dưỡng niềm tin và sự tín nhiệm, xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với đội nhóm và các bên liên quan.
 • Lãnh đạo theo mục đích: Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất các giá trị cá nhân với mục tiêu của tổ chức. Những nhà lãnh đạo biết truyền đạt mục đích rõ ràng và thể hiện cam kết tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng (ví dụ: trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên) sẽ có điều kiện thu hút và truyền cảm hứng tốt hơn hẳn.
 • Kênh truyền thông kỹ thuật số: Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, công nghệ và các nền tảng truyền thông xã hội trở thành công cụ “đắc lực” trong xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhà lãnh đạo có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến thông qua chia sẻ nội dung chuyên môn – thu hút người theo dõi (follower), nâng cao sự hiện diện cá nhân, mở rộng phạm vi tiếp cận và định hình “dấu ấn” lãnh đạo của họ.
 • Đa dạng & Hòa nhập: Cam kết về sự đa dạng và hòa nhập củng cố nhận thức tích cực về nhà lãnh đạo, hướng đến sự đổi mới và quan tâm tới nhu cầu của người lao động/ khách hàng.
 • Trải nghiệm và hạnh phúc của nhân viên: Nuôi dưỡng một nền văn hóa lành mạnh, hỗ trợ và hòa nhập, thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đầu tư vào L&D và sự phát triển của nhân viên… tất cả đều góp phần tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ và uy tín.
 • Học hỏi & thích ứng: Tốc độ thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày nay đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có khả năng thích ứng, liên tục học hỏi và phát triển. Vì lý do này, việc xây dựng thương hiệu lãnh đạo đang chuyển trọng tâm sang khuyến khích tư duy phát triển, sự nhanh nhẹn và cam kết học tập lâu dài.
 • Trí tuệ cảm xúc: Những nhà lãnh đạo thể hiện trí tuệ cảm xúc tốt – bao gồm khả năng tự nhận thức (self-awareness), đồng cảm và giao tiếp hiệu quả – sẽ có cơ hội xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn với đội nhóm và các bên liên quan.

Bạn đã sẵn sàng tạo dựng thương hiệu lãnh đạo cho bản thân?

Xây dựng thương hiệu lãnh đạo (leadership branding) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thành công của lãnh đạo doanh nghiệp – cho phép bạn tạo sự khác biệt cho bản thân, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm, thu hút nhân tài và nắm bắt các cơ hội phát triển. Việc đầu tư vào thương hiệu cá nhân là yêu cầu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng và uy tín của người lãnh đạo, làm nền tảng cho thành công bền vững.

Hội nghị Lãnh đạo Toàn cầu (Global Leadership Team Conference – GLTC) là cơ hội hoàn hảo để quý lãnh đạo nâng tầm kỹ năng lên một tầm cao mới. Tại hội nghị, 3 chuyên gia hàng đầu thế giới – một trong số đó là “bậc thầy: về xây dựng thương hiệu cá nhân – sẽ chia sẻ các chiến lược và phương pháp tiên tiến mà nhà quản lý có thể áp dụng để xây dựng bản sắc cá nhân – mở đường cho sự phát triển bền vững.

Hội nghị lãnh đạo Global Leadership Team Conference (GLTC)

Có thể bạn quan tâm:

ITD Vietnam Center for Management Development (VNCMD) là chi nhánh tại Việt Nam của ITD World – với hơn 35 năm kinh nghiệm đào tạo Coaching, Lãnh đạo và Quản trị Nhân sự cho các tập đoàn đa quốc gia tại hơn 80 nước trên thế giới.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 028 3825 8487, email itdvietnam@vncmd.comitdhcmc@itdworld.com, hoặc kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội.

BẠN THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH? CHIA SẺ NGAY!

Facebook
LinkedIn

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin

Cập nhật các tin tức mới nhất về chủ đề Coaching, Lãnh đạo & Quản trị nhân sự - biên soạn bởi đội ngũ ITD Vietnam và các chuyên gia của ITD World - cũng như các chương trình đào tạo và hội thảo kỹ năng lãnh đạo sắp tới của ITD Vietnam.